Vodafone

Jak nastavit a použít telefon jako osobní hotspot

Apple - iPhone 6 Plus (iOS9)

Pokud použijete telefon jako osobní hotspot, můžete sdílet internetové připojení telefonu s jinými zařízeními prostřednictvím Wi-Fi. Upozornění: Telefon musíte nejprve nastavit pro přístup na internet.

1. V menu najděte „Osobní hotspot“:

 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Osobní hotspot.

2. Aktivujte osobní hotspot:

 • Stiskněte a podržte indikátor vedle „Osobní hotspot“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.
 • Pokud budete požádáni o aktivaci Wi-Fi a Bluetooth:
 • Stiskněte Zapnout Wi-Fi a Bluetooth.

3. Zadejte heslo osobního hotspotu:

 • Stiskněte Heslo Wi-Fi.
 • Zadejte požadované heslo a stiskněte Hotovo.

4. Připojte se:

 • Na zařízení, které má být připojeno k Vašemu osobnímu hotspotu, proveďte následující:
 • Aktivujte Wi-Fi.
 • Vyhledejte seznam dostupných sítí Wi-Fi.
 • Vyberte ze seznamu svůj telefon.
 • Zadejte heslo, které jste si vybrali v bodě 3, a následně vytvořte připojení k telefonu.
 • Po vytvoření připojení máte přístup k internetu z druhého zařízení.