Vodafone

Jak přizpůsobit dosah aplikací na displeji

Apple - iPhone 6 (iOS9)

Vzdálenost aplikací na displeji od Vašeho palce lze přizpůsobit tak, abyste telefon mohli používat jen jednou rukou, ve které telefon zároveň držíte.

1. V menu najděte „Zpřístupnění“:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Obecné.
  • Stiskněte Zpřístupnění.

2. Aktivujte přizpůsobení dosahu aplikací na displeji:

  • Stiskněte a podržte indikátor vedle „Dosah“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.

3. Dokončete:

  • Stiskněte Obecné a nastavení tak uložte.
  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.

4. Přizpůsobte dosah aplikací na displeji:

  • Dotkněte se dvakrát rychle po sobě tlačítka Domů, tak aby se vzdálenost aplikací na displeji přizpůsobila dosahu Vašeho palce.