Vodafone

Jak nastavit e-mail na telefonu

Apple - iPhone 6 (iOS9)

Telefon můžete nastavit pro čtení a posílání e-mailů ze svých e-mailových účtů. Upozornění: Telefon musíte nejprve nastavit pro přístup na internet.

1. V menu najděte „Pošta, kontakty, kalendáře“:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Pošta, kontakty, kalendáře.

2. Vytvořte nový e-mailový účet:

Pokud se na displeji zobrazí, že účet je nastaven, zvolte další nastavení a ukončete jej podle pokynů, které se zobrazí na displeji.
  • Stiskněte Přidat účet.
  • Vyberte požadovaného poskytovatele e-mailu nebo Jiný.
  • Pokud vyberete poskytovatele e-mailu:
  • Přihlaste se podle postupu zobrazeného na displeji.
  • Pokud vyberete Jiný:
  • Stiskněte Přidat poštovní účet.

3. Zadejte jméno odesílatele:

  • Stiskněte Jméno a zadejte jméno, které bude na Vašich e-mailech zobrazeno jako jméno odesílatele.

4. Zadejte e-mailovou adresu:

  • Stiskněte E-mail a zadejte svou e-mailovou adresu.

5. Zadejte heslo:

  • Stiskněte Heslo a zadejte heslo svého e-mailového účtu u poskytovatele e-mailu.

6. Zadejte název e-mailového účtu:

  • Stiskněte Popis a zadejte název e-mailového účtu.
  • Stiskněte Dále.

7. Zvolte typ serveru:

  • Stiskněte POP.

8. Zadejte server příchozí pošty:

Pozor: Toto nastavení lze použít pouze pro zasílání e-mailů z telefonu prostřednictvím sítě Vodafonu. Pokud se připojíte přes Wi-Fi, musíte zadat nastavení svého poskytovatele e-mailu, včetně uživatelského jména a hesla.
  • Stiskněte „Hostitel“ pod „SERVER PŘÍCHOZÍ POŠTY“ a zadejte název serveru příchozí pošty svého poskytovatele e-mailu. Většinou je tato adresa pop.poskytovatel.cz nebo pop3.poskytovatel.cz

9. Zadejte uživatelské jméno:

  • Stiskněte „Uživatel“ pod „SERVER PŘÍCHOZÍ POŠTY“ a zadejte uživatelské jméno svého e-mailového účtu.

10. Zadejte server odchozí pošty:

  • Stiskněte „Hostitel“ pod „SERVER ODCHOZÍ POŠTY“ a zadejte smtp.vodafonemail.cz

11. Uložte údaje:

  • Stiskněte Uložit.

12. Zvolte e-mailový účet:

  • Stiskněte název e-mailového účtu, který jste právě založili.

13. Deaktivujte šifrování odchozích e-mailů:

  • Stiskněte „SMTP“ pod „SERVER ODCHOZÍ POŠTY“.
  • Stiskněte pole pod „PRIMÁRNÍ SERVER“.
  • Stiskněte a podržte indikátor vedle „Použít SSL“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce deaktivována.

14. Deaktivujte šifrování hesla:

  • Stiskněte Ověření totožnosti.
  • Stiskněte Heslo.
  • Stiskněte pole v levé horní části displeje.

15. Zadejte číslo odchozího portu:

  • Stiskněte Port serveru.
  • Zadejte 25 a stiskněte Hotovo.

16. Deaktivujte šifrování příchozích e-mailů:

  • Stiskněte název e-mailového účtu, který jste právě založili.
  • Stiskněte Ostatní.
  • Stiskněte a podržte indikátor vedle „Použít SSL“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce deaktivována.

17. Deaktivujte šifrování hesla:

  • Stiskněte Ověření totožnosti.
  • Stiskněte Heslo.
  • Stiskněte Ostatní.

18. Zadejte číslo příchozího portu:

  • Stiskněte Port serveru, a zadejte 110
  • Stiskněte název e-mailového účtu, který jste právě založili.
  • Stiskněte Hotovo.

19. Zvolte nastavení pro kontrolu nových e-mailů:

  • Stiskněte Vyzvedávání dat.
  • Stisknutím indikátoru vedle „Push“ tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
  • Pokud Push deaktivujete:
  • Vyberte požadovaný časový interval nebo Ručně.
  • Pro výběr nastavení konkrétního e-mailového účtu:
  • Stiskněte požadovaný e-mailový účet.
  • Stiskněte Vyzvedávání nebo Ručně.
  • Stiskněte Vyzvedávání dat.
  • Stiskněte Pošta....

20. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.