Vodafone

Jak zvolit síť

Apple - iPhone 6 (iOS8)

Telefon můžete nastavit buď na automatické vyhledávání sítě, nebo ji můžete zvolit ručně. Pokud zvolíte ruční vyhledávání sítě, ztratí Váš telefon spojení, když se ocitnete mimo dosah zvolené sítě.

1. V menu najděte „Operátor“:

 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Operátor.

2. Zvolte jednu z následujících možností:

 • Vybrat síť ručně: pokračujte bodem 2a.
 • Vybrat síť automaticky: pokračujte bodem 2b.

2a - Vybrat síť ručně:

 • Pokud je aktivována automatická volba sítě:
 • Stiskněte a podržte indikátor vedle „Automaticky“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce deaktivována.
 • Vyčkejte, dokud telefon nevyhledá sítě, v jejichž dosahu se nachází.
 • Stiskněte požadovanou síť.
 • Za okamžik se na displeji zobrazí, zda máte ke zvolené síti přístup.

2b - Vybrat síť automaticky:

 • Stiskněte a podržte indikátor vedle „Automaticky“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.

3. Dokončete:

 • Stiskněte Nastavení a nastavení tak uložte.
 • Stisknutím tlačítka domů se vrátíte na úvodní stránku.