Vodafone

Jak zadat a použít zdravotní údaje (Zdraví)

Apple - iPhone 6 (iOS8)

V aplikaci Zdraví můžete uložit své zdravotní údaje a získat přehled o svém zdravotním stavu. Můžete si také uložit zdravotní ID, které lze použít při případných krizových situacích, nebo zpřístupnit své údaje pro jiné zdravotní a fitness aplikace.

1. V menu najděte „Zdraví“:

 • Stiskněte Zdraví.

2. Použijte aplikaci Zdraví:

 • V následujících bodech se dozvíte, jak můžete:
 • Zadat své zdravotní údaje
 • Zobrazit přehled svých zdravotních údajů
 • Zadat zdravotní ID
 • Aktivovat nebo deaktivovat zobrazení zdravotního ID na displeji

3. Zadejte zdravotní údaje:

 • Stiskněte Zdravotní data.
 • Stiskněte Vše nebo požadovanou kategorii.
 • Vyberte požadovaný typ údajů.
 • Stiskněte Přidat datový bod a zadejte požadovaný údaj.
 • Pokud chcete změnit datum nebo čas:
 • Stiskněte Datum nebo Čas.
 • Nastavte požadované datum nebo čas podle postupu zobrazeného na displeji.
 • Stiskněte Přidat.
 • Zobrazování údajů v celkovém přehledu aktivujete nebo deaktivujete následovně:
 • Stisknutím indikátoru vedle „Zobrazit v přehledu“ tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

4. Zobrazte přehled svých zdravotních údajů:

Před zobrazením daného údaje v přehledu, musíte nejprve jeho zobrazování aktivovat podle postupu v bodě 3.
 • Stiskněte Přehled.
 • Vyberte požadované období.
 • Na displeji se zobrazí Vaše zdravotní údaje ve vybraném časovém období.

5. Zadejte zdravotní ID:

 • Stiskněte Zdravotní ID.
 • Stiskněte Vytvořit zdravotní ID.
 • Stiskněte Jméno a zadejte své jméno.
 • Stiskněte přidat fotografii a přidejte fotografii podle postupu zobrazeného na displeji.
 • Stiskněte požadované údaje a přidejte údaje podle postupu zobrazeného na displeji.

6. Aktivujte nebo deaktivujte zobrazování Zdravotního ID na zamčeném displeji:

Pokud aktivujete Zobrazit při uzamčení, bude Zdravotní ID zobrazeno na zamčeném displeji: Stiskněte Krizová situace. Stiskněte Zdravotní ID. Upozornění: Nejprve musíte aktivovat kód zámku telefonu.
 • Stisknutím indikátoru vedle „Zobrazit při uzamčení“ tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
 • Stiskněte Hotovo.

7. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka domů se vrátíte na úvodní stránku.