Vodafone

Jak vytvořit nový kontakt

Apple - iPhone 5c (iOS9)

Své kontakty můžete uložit v telefonním adresáři. Ke každému kontaktu můžete uložit další údaje, např. e-mailovou adresu a osobní vyzváněcí tón.

1. Vytvořte nový kontakt:

 • Stiskněte Extra.
 • Stiskněte Kontakty.
 • Stiskněte ikonu Přidat nový kontakt.

2. Zadejte jméno:

 • Zadejte požadované jméno.
 • Stiskněte Příjmení a zadejte požadované příjmení.

3. Zadejte telefonní číslo:

 • Stiskněte přidat telefon a zadejte telefonní číslo.
 • Stiskněte pole vedle telefonního čísla.
 • Vyberte požadovaný typ čísla nebo Přidat vlastní štítek.
 • Pokud vyberete Přidat vlastní štítek:
 • Zadejte požadovaný text a stiskněte Hotovo.

4. Zadejte e-mailovou adresu:

 • Stiskněte přidat e-mail a zadejte e-mailovou adresu.
 • Stiskněte pole vedle e-mailové adresy.
 • Vyberte požadovaný typ e-mailu nebo Přidat vlastní štítek.
 • Pokud vyberete Přidat vlastní štítek:
 • Zadejte požadovaný text a stiskněte Hotovo.

5. Přidejte další údaje:

 • Ke kontaktu můžete přidat řadu dalších údajů. Následující body ukazují dva příklady:
 • Přidat fotografii: pokračujte bodem 5a.
 • Přidat vyzváněcí tón: pokračujte bodem 5b.

5a - Přidat fotografii:

 • Stiskněte přidat fotografii.
 • Novou fotografii pořídíte následovně:
 • Stiskněte Pořídit snímek.
 • Nasměrujte objektiv fotoaparátu na požadovaný motiv a stiskněte ikonu Foto.
 • Posunutím kruhu do požadované polohy vyberte požadovaný výřez.
 • Stiskněte Použít.
 • Existující fotografii použijete následovně:
 • Stiskněte Vybrat fotografii.
 • Přejděte na požadovaný soubor.
 • Stiskněte požadovanou fotografii.
 • Posunutím kruhu do požadované polohy vyberte požadovaný výřez.
 • Stiskněte Vybrat.

5b - Přidat vyzváněcí tón:

 • Stiskněte Vyzvánění.
 • Vyberte požadované vyzvánění a poslechněte si je.
 • Když najdete vyzváněcí tón, který se Vám líbí, stiskněte Hotovo.

6. Uložte kontakt:

 • Stiskněte Hotovo.

7. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.