Vodafone

Jak obnovit výchozí nastavení

Apple - iPhone 5 (iOS7)

Pokud Váš telefon nefunguje, jak má, může někdy pomoci obnovení výchozího nastavení telefonu. POZOR: V telefonu budou vymazána všechna Vaše osobní nastavení i stažené aplikace.

1. V menu najděte „Obnovit“:

 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Obecné.
 • Stiskněte Obnovit.

2. Zvolte jednu z následujících možností:

 • Obnovit pouze nastavení: pokračujte bodem 2a.
 • Obnovit nastavení i data: pokračujte bodem 2b.

2a - Obnovit pouze nastavení:

Pokud zvolíte Obnovit vše, budou v telefonu obnovena všechna nastavení, ale nebudou smazány kontakty v adresáři, hudba, video, údaje v kalendáři atd.
 • Stiskněte Obnovit všechna nastavení.
 • Stiskněte Obnovit vše.
 • Stiskněte Obnovit vše.
 • Restartujte telefon.

2b - Obnovit nastavení i data:

Pokud zvolíte Smazat data a nastavení, budou v telefonu smazána všechna nastavení i kontakty v adresáři, hudba, video, údaje v kalendáři atd. Po obnovení nastavení i dat, je třeba telefon znovu aktivovat.
 • Stiskněte Smazat data a nastavení.
 • Stiskněte Smazat iPhone.
 • Stisknutím Smazat iPhone akci potvrdíte.