Vodafone

Jak nastavit SMS/iMessages

Apple - iPhone 5 (iOS6)

Svoje SMS můžete posílat jako běžné SMS nebo jako iMessages.

1. V menu najděte „Zprávy“:

 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Zprávy.

2. Zvolte způsob nastavení:

 • Aktivovat nebo deaktivovat iMessages, pokračujte bodem 2a.
 • Aktivovat nebo deaktivovat potvrzení o přečtení, pokračujte bodem 2b.
 • Aktivovat nebo deaktivovat možnost poslat jako SMS, pokračujte bodem 2c.
 • Zadat e-mailovou adresu, pokračujte bodem 2d.

2a - Aktivovat nebo deaktivovat iMessages:

 • Stiskněte indikátor vedle iMessage.
 • Podle zvoleného nastavení je funkce aktivována nebo deaktivována.

2b - Aktivovat nebo deaktivovat potvrzení o přečtení:

Pokud zaslání potvrzení o přečtení aktivujete, dostane odesílatel zprávu, když si přečtete iMessage.
 • Stiskněte indikátor vedle Potvrzení o přečtení.
 • Podle zvoleného nastavení je funkce aktivována nebo deaktivována.

2c - Aktivovat nebo deaktivovat možnost poslat jako SMS:

Pokud aktivujete možnost Poslat jako SMS, budou iMessages poslány jako běžné SMS v případě, že je tato služba nedostupná.
 • Stiskněte indikátor vedle Poslat jako SMS.
 • Podle zvoleného nastavení je funkce aktivována nebo deaktivována.

2d - Zadat e-mailovou adresu:

Můžete zadat e-mailovou adresu, na kterou mohou ostatní posílat iMessages.
Před tím než se můžete přihlásit, musíte mít Apple ID. Pokud Apple ID nemáte, můžete ho vytvořit na https://appleid.apple.com
 • Stiskněte Odesílání a příjem.
 • Pokud jste se ještě nepřihlásili svým Apple ID:
 • Stiskněte Použít pro iMessage Apple ID.
 • Přihlaste se podle postupu zobrazeného na displeji.
 • Stiskněte Přidat další e-mail....
 • Zadejte požadovanou e-mailovou adresu a stiskněte Enter.

3. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.