Vodafone

Jak použít upozornění

Apple - iPhone 5 (iOS6)

Telefon lze nastavit tak, aby zobrazoval upozornění např. na nepřijaté hovory, nové zprávy a schůzky v kalendáři na horní liště displeje. Upozornění použijete následovně.

1. V menu najděte „Oznámení“:

 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Oznámení.

2. Zvolte způsob nastavení:

 • Zvolte třídění upozornění: pokračujte bodem 2a.
 • Zvolte nastavení upozornění: pokračujte bodem 2b.
 • Uspořádejte body nabídky: pokračujte bodem 2c.

2a - Zvolte třídění upozornění:

 • Stiskněte Manuálně nebo Podle času.

2b - Zvolte nastavení upozornění:

 • Vyberte požadovaný bod nabídky.
 • Zobrazení upozornění aktivujete nebo deaktivujete následovně:
 • Stiskněte indikátor vedle Oznamovací centrum.
 • Podle zvoleného nastavení je funkce aktivována nebo deaktivována.
 • Zvolte počet upozornění:
 • Stiskněte Zobrazit.
 • Stiskněte požadované nastavení.
 • Stiskněte pole v horním levém rohu displeje.
 • Formát zobrazení změňte následovně:
 • Vyberte požadovaný styl upozornění pod Styl upozornění.
 • Podle toho, který bod nabídky jste zvolili, mohou být k dispozici další nastavení. Můžete využít průvodce nastavením, který se vám zobrazí na displeji.
 • Stiskněte Oznámení a nastavení tak uložte.

2c - Uspořádejte body nabídky:

 • Stiskněte Upravit.
 • Stiskněte a podržte ikonu Organizovat vedle požadovaného bodu nabídky.
 • Posuňte bod nabídky na požadované místo.
 • Stiskněte Hotovo.

3. Uložte nastavení:

 • Stiskněte Nastavení a nastavení tak uložte.
 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.

4. Použijte upozornění:

 • Stiskněte horní lištu v horní části displeje a stáhněte ji dolů.
 • Vyberte požadované upozornění.
 • Zvolenou funkci spusťte podle postupu zobrazeného na displeji.

5. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.