Vodafone

Jak omezit volání a upozornění (Nerušit)

Apple - iPhone 5 (iOS6)

Pokud nechcete být rušeni voláním nebo upozorněními, můžete telefon po určitou dobu nastavit na tichý režim. Můžete také zvolit, že telefon bude vyzvánět při hovoru od určitých kontaktních osob, přestože je nastaven na tichý režim. Volání a upozornění omezíte následovně.

1. Aktivujte funkci Nerušit:

 • Stiskněte Nastavení.
 • Stisknutím indikátor vedle Nerušit tuto funkci aktivujete.

2. Zvolte způsob nastavení:

 • Stiskněte Oznámení.
 • Stiskněte Nerušit.
 • Zvolte jedno z následujících nastavení:
 • Nastavit časový interval: pokračujte bodem 2a.
 • Vybrat kontaktní osoby: pokračujte bodem 2b.
 • Aktivovat nebo deaktivovat opakované volání, pokračujte bodem 2c.

2a - Nastavit časový interval:

Upozornění: Telefon je v tichém režimu, jen pokud je aktivováno zamykání displeje. Pokud je zamykání displeje deaktivováno, uslyšíte všechna volání a upozornění.
 • Stisknutím indikátor vedle Časový rozvrh tuto funkci aktivujete.
 • Stiskněte pole pod Časový rozvrh.
 • Stiskněte Od nebo Do.
 • Posuňte číselník a nastavte dobu, kdy nechcete být rušeni.
 • Stisknutím Nerušit se vrátíte zpět na nastavení.

2b - Vybrat kontaktní osoby:

Můžete zvolit, které kontaktní osoby vám mohou volat nebo posílat zprávy, i když je funkce aktivována.
Než vyberete Oblíbené, musíte kontakt přidat do oblíbených.
Než vyberete požadovanou skupinu, musíte ji vytvořit.
 • Stiskněte Povolená volání.
 • Stiskněte Všichni, Nikdo, Oblíbené nebo požadovanou skupinu.
 • Stisknutím Nerušit se vrátíte zpět na nastavení.

2c - Aktivovat nebo deaktivovat opakované volání:

Můžete telefon nastavit tak, aby vyzváněl, pokud vám stejná kontaktní osoba zavolá dvakrát v rozmezí tří minut, i když je funkce aktivována.
 • Stiskněte indikátor vedle Opakovaná volání.
 • Podle zvoleného nastavení je funkce aktivována nebo deaktivována.

3. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.