Vodafone

Jak se připojit k síti Wi-Fi

Apple - iPhone 5 (iOS6)

Wi-Fi můžete použít jako alternativu mobilní sítě pro přístup k internetu. Upozornění: Pokud je telefon připojen k internetu tímto způsobem, neplatíte Vodafonu za přenos dat.

1. V menu najděte „Wi-Fi“:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Wi-Fi.

2. Aktivujte Wi-Fi:

  • Stisknutím indikátor vedle Wi-Fi tuto funkci aktivujete.

3. Připojte se k síti Wi-Fi:

  • Na displeji se zobrazí seznam dostupných sítí Wi-Fi.
  • Vyberte požadovanou síť Wi-Fi.
  • Zabezpečené sítě s ikonkou zámečku si před připojením vyžádají zadání přístupových údajů. Pokud neznáte heslo, obraťte se na provozovatele Wi-Fi sítě.
  • Stiskněte Připojit.

4. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.