Vodafone

Jak použít prohlížeč

Apple - iPhone 5 (iOS6)

V prohlížeči telefonu lze prohlížet webové stránky. Prohlížeč použijete následovně. Upozornění: Před použitím prohlížeče musíte svůj telefon nastavit pro přístup na internet.

1. V menu najděte „Safari“:

 • Stiskněte Safari.

2. Použijte prohlížeč:

 • V následujících bodech vám ukážeme řadu příkladů, jak můžete prohlížeč použít.

Zadejte webovou adresu:

 • Stiskněte Vyhledávací pole v horní části displeje.
 • Zadejte adresu požadované webové stránky a stiskněte Otevřít.

Přidejte současnou webovou stránku do záložek:

 • Stiskněte ikonu Menu.
 • Stiskněte Záložka.
 • Upravte název záložky.
 • Stiskněte Uložit.

Najděte záložku:

 • Stiskněte ikonu Záložka.
 • Vyberte požadovanou záložku.

Přidejte současnou webovou stránku do seznamu:

Webové stránky uložené v seznamu můžete zobrazit, i když telefon není připojen k internetu.
 • Stiskněte ikonu Menu.
 • Stiskněte Přidat do seznamu.

Najděte seznam:

 • Stiskněte ikonu Záložka.
 • Stiskněte Seznam četby.
 • Vyberte požadovaný seznam.

3. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.