Vodafone

Jak zvolit nastavení pro iMessages

Apple - iPhone 4S (iOS5)

Svoje SMS můžete posílat jako iMessages prostřednictvím 3G nebo Wi-Fi.

1. V menu najděte „Zprávy“:

 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Zprávy.

2. Zvolte způsob nastavení:

 • Aktivovat nebo deaktivovat iMessages, pokračujte bodem 2a.
 • Aktivovat nebo deaktivovat potvrzení o přečtení, pokračujte bodem 2b.
 • Aktivovat nebo deaktivovat možnost poslat jako SMS, pokračujte bodem 2c.
 • Zadat e-mailovou adresu, pokračujte bodem 2d.

2a - Aktivovat nebo deaktivovat iMessages:

 • Stiskněte indikátor vedle iMessage.
 • Podle zvoleného nastavení je funkce aktivována nebo deaktivována.

2b - Aktivovat nebo deaktivovat potvrzení o přečtení:

Pokud zaslání potvrzení o přečtení aktivujete, dostane odesílatel zprávu, když si přečtete iMessage.
 • Stiskněte indikátor vedle Potvrzení o přečtení.
 • Podle zvoleného nastavení je funkce aktivována nebo deaktivována.

2c - Aktivovat nebo deaktivovat možnost poslat jako SMS:

Pokud aktivujete možnost Poslat jako SMS, budou iMessages poslány jako běžné SMS v případě, že je tato služba nedostupná.
 • Stiskněte indikátor vedle Poslat jako SMS.
 • Podle zvoleného nastavení je funkce aktivována nebo deaktivována.

2d - Zadat e-mailovou adresu:

Můžete zadat e-mailovou adresu, na kterou mohou ostatní posílat iMessages.
 • Stiskněte Přijímat na.
 • Pokud jste se ještě nepřihlásili svým Apple ID:
 • Stiskněte Použijte pro iMessage své Apple ID.
 • Přihlaste se podle postupu zobrazeného na displeji.
 • Stiskněte Přidat e-mail....
 • Zadejte požadovanou e-mailovou adresu a stiskněte Zprávy.

3. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.