Vodafone

Jak kopírovat kontakty mezi SIM kartou a telefonem

Apple - iPhone 4S (iOS5)

Můžete kopírovat kontakty mezi SIM kartou a pamětí telefonu. Funkci můžete využít, když měníte SIM kartu nebo telefon. Ušetříte si tak práci s opakovaným zadáváním všech údajů. Pro zálohu a přenesení kontaktů telefonu můžete použít také Vodafone Park.

1. V menu najděte „Pošta, kontakty, kalendáře“:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Pošta, kontakty, kalendáře.

2. Kopírujte kontakty ze SIM karty do paměti telefonu:

Kontakty z paměti telefonu na SIM kartu nelze kopírovat.
  • Stiskněte Importovat kontakty ze SIM.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.