Vodafone

Jak sdílet internetové připojení v telefonu (tethering)

Apple - iPhone 4S (iOS5)

Přes svůj telefon můžete přistupovat k internetu například i ze svého notebooku. Upozornění: před použitím této funkce musíte nastavit svůj telefon pro přístup na internet a v telefonu musíte také aktivovat datové spojení.

1. Nainstalujte iTunes:

2. Připojte telefon k počítači:

  • Připojte kabel USB ke konektoru na spodní straně telefonu a USB portu počítače.

3. V menu najděte „Osobní hotspot“:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Osobní hotspot.

4. Aktivujte sdílení připojení:

  • Stisknutím indikátoru vedle Osobní hotspot aktivujete nebo deaktivujete sdílení internetového připojení.
  • Pokud je indikátor zobrazen na modrém poli, je funkce aktivována.

5. Použijte sdílení připojení:

  • Internetové připojení počítače přes telefon je nyní automaticky navázáno a můžete jej využít.