Vodafone

Jak obnovit výchozí nastavení

Apple - iPad mini (iOS7)

Pokud váš tablet nefunguje, jak má, může někdy pomoci obnovení výchozího nastavení tabletu. POZOR: V tabletu budou vymazána všechna vaše osobní nastavení i stažené aplikace.

1. V menu najděte „Obnovit“:

 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Obecné.
 • Stiskněte Obnovit.

2. Zvolte jednu z následujících možností:

 • Obnovit pouze nastavení: pokračujte bodem 2a.
 • Obnovit nastavení i data: pokračujte bodem 2b.

2a - Obnovit pouze nastavení:

Pokud zvolíte Obnovit všechna nastavení, budou v tabletu obnovena všechna nastavení, ale nebudou smazány kontakty v adresáři, hudba, video, údaje v kalendáři atd.
 • Stiskněte Obnovit všechna nastavení.
 • Stiskněte Obnovit.
 • Stisknutím Obnovit akci potvrdíte.
 • Tablet se restartuje.

2b - Obnovit nastavení i data:

Pokud zvolíte Smazat data a nastavení, budou v tabletu smazána všechna nastavení i kontakty v adresáři, hudba, video, údaje v kalendáři atd.
Když jsou nastavení i data obnovena, je třeba tabletznovu aktivovat.
 • Stiskněte Smazat data a nastavení.
 • Stiskněte Smazat.
 • Stisknutím Smazat akci potvrdíte.