Vodafone

Jak nastavit tablet na internet

Apple - iPad mini (iOS7)

Internetové spojení je tabletem využíváno k řadě funkcí, například při používání internetového prohlížeče, pro příjem e-mailů a stahování aplikací. K internetu se můžete běžně připojit hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete si sami tablet nastavit na internet.

1. V menu najděte „Nastavení APN“:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Mobilní data.
  • Stiskněte Nastavení APN.

2. Zadejte název APN:

  • Stiskněte APN a zadejte iphone.vodafone.cz

3. Dokončete:

  • Stiskněte Mobilní data.
  • Stisknutím tlačítka domů se vrátíte na úvodní stránku.