Vodafone

Jak vytvořit nový kontakt

Apple - iPad Air (iOS7)

Své kontakty můžete uložit v adresáři tabletu. Ke každému kontaktu můžete uložit další údaje, např. e-mailovou adresu a osobní vyzváněcí tón.

1. V menu najděte „Kontakty“:

 • Stiskněte Kontakty.

2. Vytvořte nový kontakt:

 • Stiskněte ikonu Vytvořit nový kontakt.

3. Zadejte jméno:

 • Stiskněte Jméno a zadejte požadované jméno.
 • Stiskněte Příjmení a zadejte požadované příjmení.

4. Zadejte telefonní číslo:

 • Stiskněte přidat telefon a zadejte telefonní číslo.
 • Stiskněte pole vedle telefonního čísla.
 • Vyberte požadovaný typ čísla nebo Přidat vlastní štítek.
 • Pokud vyberete Přidat vlastní štítek:
 • Zadejte požadovaný text a stiskněte Enter.

5. Zadejte e-mailovou adresu:

 • Stiskněte přidat e-mail a zadejte e-mailovou adresu.
 • Stiskněte pole vedle e-mailové adresy.
 • Vyberte požadovaný typ e-mailu nebo Přidat vlastní štítek.
 • Pokud vyberete Přidat vlastní štítek:
 • Zadejte požadovaný text a stiskněte Enter.

6. Přidejte další údaje:

 • Ke kontaktu můžete přidat řadu dalších údajů. Následující body ukazují dva příklady:
 • Přidejte fotografii: pokračujte bodem 6a.
 • Přidejte vyzváněcí tón: pokračujte bodem 6b.

6a - Přidejte fotografii:

 • Stiskněte přidat obrázek.
 • Existující fotografii použijete následovně:
 • Stiskněte Vybrat obrázek.
 • Přejděte na požadovaný soubor.
 • Stiskněte požadovanou fotografii.
 • Posunutím kruhu do požadované polohy vyberte požadovaný výřez.
 • Stiskněte Vybrat.
 • Novou fotografii pořídíte následovně:
 • Stiskněte Pořídit obrázek.
 • Nasměrujte objektiv fotoaparátu na požadovaný motiv a stiskněte ikonu Foto.
 • Pro přiblížení nebo oddálení posuňte dva prsty respektive od sebe a k sobě.
 • Posunutím kruhu do požadované polohy vyberte požadovaný výřez.
 • Stiskněte Použít.

6b - Přidejte vyzváněcí tón:

 • Stiskněte Vyzvánění.
 • Vyberte požadované vyzvánění a poslechněte si je.
 • Když najdete vyzváněcí tón, který se Vám líbí, stiskněte Hotovo.

7. Uložte kontakt:

 • Stiskněte Hotovo.

8. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.