Vodafone

Jak zvolit síť

Apple - iPad Air (iOS7)

Tablet můžete nastavit buď na automatické vyhledávání sítě, nebo ji můžete zvolit ručně. Pokud zvolíte ruční vyhledávání sítě, ztratí váš tablet spojení, když se ocitnete mimo dosah zvolené sítě.

1. V menu najděte „Operátor“:

 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Operátor.

2. Zvolte jednu z následujících možností:

 • Vybrat síť ručně: pokračujte bodem 2a.
 • Vybrat síť automaticky: pokračujte bodem 2b.

2a - Vybrat síť ručně:

 • Pokud je aktivována automatická volba sítě:
 • Stiskněte a podržte indikátor vedle „Automaticky“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce deaktivována.
 • Vyčkejte, dokud tablet nevyhledá sítě, v jejichž dosahu se nachází.
 • Vyberte požadovanou síť.
 • Za okamžik se na displeji zobrazí, zda máte ke zvolené síti přístup.

2b - Vybrat síť automaticky:

 • Stiskněte a podržte indikátor vedle „Automaticky“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.

3. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.