Vodafone

Jak omezit volání a upozornění (Nerušit)

Apple - iPad Air (iOS7)

Pokud nechcete být rušeni voláním nebo upozorněními, můžete tablet po určitou dobu nastavit na tichý režim. Můžete také zvolit, že tablet bude vyzvánět, pokud Vám zavolají určité osoby, přestože je v tichém režimu.

1. V menu najděte „Nerušit“:

 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Nerušit.

2. Aktivujte funkci Nerušit:

 • Pokud chcete tablet nastavit na tichý režim ihned:
 • Stiskněte a podržte indikátor vedle „Ruční“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.
 • Pokud chcete tablet nastavit na tichý režim v určitém časovém rozmezí:
 • Stiskněte a podržte indikátor vedle „Časový rozvrh“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.
 • Pokud vyberete Časový rozvrh:
 • Stiskněte pole pod „Časový rozvrh“.
 • Stiskněte Od nebo Do.
 • Posuňte hodinový a minutový časovač nahoru nebo dolů a nastavte dobu, po kterou nechcete být rušeni.
 • Stiskněte Nerušit.

3. Vyberte kontakty:

Můžete zvolit, které osoby Vám mohou volat nebo posílat zprávy, i když je funkce Nerušit aktivována.
Než vyberete Oblíbení, musíte kontakt přidat do oblíbených.
Na iCloudu ve svém počítači si můžete vytvořit skupiny.
 • Stiskněte Povolená volání.
 • Vyberte Všichni,Nikdo, Oblíbení nebo požadovanou skupinu.
 • Stiskněte Nerušit.

4. Aktivujte nebo deaktivujte opakovaná volání:

Můžete tablet nastavit tak, aby vyzváněl, pokud vám stejná kontaktní osoba zavolá dvakrát v rozmezí tří minut, i když je funkce aktivována.
 • Stisknutím indikátoru vedle „Opakovaná volání“ tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

5. Zvolte nastavení tichého režimu:

Tablet můžete nastavit na tichý režim stále, nebo jen při aktivaci zámku displeje. Pokud je zámek displeje deaktivován, uslyšíte všechna volání a upozornění.
 • Stiskněte Vždy nebo Pouze je-li iPad uzamčen.

6. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.