Vodafone

Jak zvolit síť

Apple - iPad 2 Wi-Fi + 3G (iOS5)

Zařízení je od výrobce nastaveno na automatické vyhledávání sítě. Síť ale můžete zvolit i ručně. Toho lze využít například v roamingu. Pozor: pokud zvolíte ruční vyhledávání sítě, ztratí vaše zařízení spojení, když se ocitnete mimo dosah zvolené sítě.

1. V menu najděte „Operátor “:

 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Operátor.

2. Zvolte způsob hledání:

 • Vybrat síť ručně: pokračujte bodem 2a.
 • Vybrat síť automaticky: pokračujte bodem 2b.

2a - Vybrat síť ručně:

Pokud se ocitnete mimo dosah zvolené sítě, nebude zařízení fungovat.
 • Vyčkejte, dokud zařízení nevyhledá sítě, v jejichž dosahu se nachází.
 • Seznam dostupných sítí se zobrazí na displeji.
 • Vyberte požadovanou síť.
 • Za okamžik na displeji uvidíte, zda máte ke zvolené síti přístup.

2b - Vybrat síť automaticky:

 • Stisknutím Automaticky aktivujte nebo deaktivujte automatickou volbu sítě.
 • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.

3. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.