Vodafone

Jak zařízení aktivovat

Apple - iPad 2 Wi-Fi + 3G (iOS5)

Před použitím je třeba zařízení aktivovat. Zařízení můžete aktivovat použitím programu iTunes. Upozornění: nejprve musíte nainstalovat iTunes na svém počítači. Program si můžete stáhnout z http://www.itunes.com/download.

1. Zapněte zařízení:

  • Stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout, dokud se nerozsvítí displej.
  • Stiskněte Odemknout.
  • Zadejte PIN kód a stiskněte OK.

2. Připojte zařízení k počítači:

  • Spusťte program iTunes na svém počítači.
  • Připojte kabel USB ke konektoru na spodní straně zařízení a USB portu počítače.
  • Po chvíli na displeji uvidíte, že zařízení je odblokováno.

3. Aktivujte zařízení přes iTunes:

  • Zvolte požadované nastavení podle instrukcí na displeji.
  • Zvolte Hotovo a potvrďte nastavení.
  • Když se na displeji zobrazí úvodní stránka, je zařízení připraveno k použití.