Vodafone

Jak nastavit SMS

Alcatel - One Touch 2010G (Proprietary OS)

Pokud jste koupili telefon přímo od Vodafonu, můžete SMS ze svého telefonu běžně zasílat a přijímat hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete telefon nastavit na SMS ručně.

1. V menu najděte „SIM“:

 • Stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Zprávy a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Stiskněte Možnosti.
 • Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte SMS a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte SIM a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Uložte číslo střediska zpráv:

 • Zadejte +420 608 005 681

3. Zvolte dobu platnosti:

 • Označte pole pod Doba platnosti.
 • Stiskněte tlačítko Navigace vpravo nebo tlačítko Navigace vlevo a vyberte Maximum.

4. Zvolte typ zprávy:

 • Označte pole pod Typ zprávy.
 • Stiskněte tlačítko Navigace vpravo nebo tlačítko Navigace vlevo a vyberte Text.

5. Aktivujte nebo deaktivujte potvrzení o doručení:

Pokud aktivujete potvrzení o doručení, obdržíte informaci, jakmile bude vaše SMS doručena.
 • Označte pole pod Doručenka.
 • Stisknutím tlačítka Navigace vpravo nebo tlačítka Navigace vlevo tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

6. Vypněte odpověď přes stejné středisko zpráv:

 • Označte pole pod Zpáteční cesta.
 • Stiskněte tlačítko Navigace vpravo nebo tlačítko Navigace vlevo a vyberte Vyp..

7. Zvolte datový nosič:

 • Označte pole pod Upřednostňovaná síť.
 • Stiskněte tlačítko Navigace vpravo nebo tlačítko Navigace vlevo a vyberte Pouze GSM.
 • Stiskněte Uložit.

8. Dokončete:

 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.