Vodafone

Jak zvolit síť v zahraničí či pohraničí

Alcatel - One Touch 2010G (Proprietary OS)

Telefon je od výrobce nastaven na automatické vyhledávání sítě. Síť ale můžete zvolit i ručně. Toho lze využít například při roamingu. POZOR: Pokud zvolíte ruční vyhledávání sítě, ztratí váš telefon spojení, když se ocitnete mimo dosah zvolené sítě.

1. V menu najděte „Výběr sítě“:

 • Stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Síť a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Výběr sítě a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Zvolte způsob hledání:

 • Vyčkejte, dokud telefon nevyhledá sítě, v jejichž dosahu se nachází.
 • Vybrat síť ručně: pokračujte bodem 2a.
 • Vybrat síť automaticky: pokračujte bodem 2b.

2a - Vybrat síť ručně:

 • Vyberte Režim hledání a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyčkejte, dokud telefon nevyhledá sítě, v jejichž dosahu se nachází.
 • Seznam dostupných sítí se zobrazí na displeji.
 • Vyberte požadovanou síť a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Za okamžik na displeji uvidíte, zda máte ke zvolené síti přístup.

2b - Vybrat síť automaticky:

 • Vyberte Režim hledání a stisknutím tlačítka Navigace zvolte Automaticky.

3. Dokončete:

 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.