Vodafone

Jak nastavit telefon pro přístup na internet

Alcatel - One Touch 2010G (Proprietary OS)

Pokud jste koupili telefon přímo od Vodafonu, můžete se běžně připojit k internetu z prohlížeče svého telefonu hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete využít automatického nastavení telefonu v internetové Samoobsluze nebo telefon nastavit pro přístup na internet ručně.

1. V menu najděte „Datový účet“:

 • Stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Konektivita a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Datový účet a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Vytvořte nový přístupový bod:

 • Stiskněte Možnosti.
 • Vyberte Přidat účet GPRS a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Zadejte název přístupového bodu:

 • Zadejte Vodafone Internet

4. Zadejte název APN:

APN (Access Point Name) se používá k vytvoření datového spojení.
 • Označte pole pod APN a zadejte internet

5. Zvolte způsob ověření:

 • Označte pole pod Ověřovaný typ.
 • Stiskněte tlačítko Navigace vpravo nebo tlačítko Navigace vlevo a vyberte Normální.

6. Uložte datové spojení:

 • Stiskněte Uložit.

7. Aktivujte datové spojení:

 • Vyberte Vodafone Internet a stiskněte Možnosti.
 • Vyberte Nastavit jako výchozí a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.

8. V menu najděte „Internet“:

 • Stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Konektivita a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Internet a stiskněte tlačítko Navigace.

9. Zvolte datové spojení:

 • Vyberte Vodafone Internet a stiskněte tlačítko Navigace.

10. Uložte a dokončete:

 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.

Související