Měníme ceny mobilních paušálních služeb

Současná ekonomická situace má zásadní dopad i na naši činnost. Stejně jako ostatní firmy hledáme cesty, jak hospodařit co nejefektivněji. Díky tomu se nám rostoucí provozní náklady doposud dařilo kompenzovat a co nejvíce zmírnit dopad na naše zákazníky. Nechceme ale, aby jakákoliv úsporná opatření šla na úkor kvality služeb, na jejichž vysoké úrovni si zakládáme, a investic do modernizace sítě, bez kterých by kvalita poskytovaných služeb byla neudržitelná. Proto navyšujeme základní ceny paušálních mobilních služeb. 

Aktuální navýšení cen se týká pouze paušálních mobilních služeb – tarifů a balíčků s pravidelnou měsíční platbou. Základní ceny mobilních paušálních služeb navyšujeme o 9 %. Pokud od nás máte na aktuální služby jakékoli zvýhodnění, nová cena ho zohlední a bude vám platit dál. Ceník se nemění u samotných předplacených karet, stávajících tarifů pevného internetu ani služby Vodafone TV. 

Kde najdu více informací?