Vodafone

Zelenou cestou

Dlouhodobě se snažíme, aby naše dopady na okolí a životní prostředí byly co nejnižší a měníme a zlepšujeme, co je v našich silách a schopnostech.