Vodafone

Obhájili jsme Ekoznačku

Máme ekologicky šetrnou kancelář.

říjen 2012 - Po uplynutí tříletého období jsme obhájili certifikaci našich kanceláří Ekoznačkou - Ekologicky šetrnou službou, kterou uděluje Ministerstvo životního prostředí, resp. Cenia. Museli jsme doložit, že stále splňuje přes 60 přísných kritérií v oblasti ekologicky šetrného provozu našeho sídla na Vinici a získat dostatečný počet bodů ve volitelných kritériích. Mezi oblasti, které Ekoznačka pokrývá, patří hospodaření s vodou, energií, využívání ekologických materiálů, nepoužívání jednorázových výrobků, balené vody, třídění odpadů a další. Více informací na této stránce.

Zpět