Vodafone

My a Vy

Věříme, že silnější mají podporovat ty slabší, a jako silná a stabilní společnost proto stojíme na straně znevýhodněných.