Vodafone

My a Vy

Věříme, že silnější mají podporovat ty slabší, a jako silná a stabilní společnost proto stojíme na straně znevýhodněných.

Nadace Vodafone

Snažíme se měnit svět k lepšímu a přispět k tomu, aby byl místem, kde lidská solidarita není cizím pojmem. Propojujeme svět byznysu se světem neziskových organizací především prostřednictvím přenosu know-how, podporou využití technologií pro společenské dobro a podporou rozvoje mladých lidí, aktivních ve svých komunitách.

Čeho jsme dosáhli?

 • Od svého založení v roce 2006 rozdělila Nadace Vodafone přes 125 000 000 Kč.
 • Podpořili jsme desítky technologických, společensky prospěšných řešení a stovky projektů mladých lidí.
 • Celkem 29 lidí z komerčního sektoru strávilo svůj Rok jinak v neziskových organizacích a dalších 41 si vyzkoušelo zkrácené tříměsíční angažmá.

Rok jinak

Tento stěžejní program naší Nadace nabízí uchazečům jedinečnou příležitost strávit celý rok (nebo i jen 3 měsíce) prací pro neziskovou organizaci, kterou si sami vyberou. Lidé z komerčního prostředí tak nahlédnou pod pokličku neziskové organizace a ta získá cenné know-how od experta z byznysu na plný úvazek. Nadace jim přitom uhradí plný plat, jaký měli doposud.

Zaměstnejte svou mysl na Rok jinak

Technologie pro společnost

Program Technologie pro společnost funguje pro neziskové organizace s technologickým zaměřením. Jeho cílem je využít potenciál mobilních a jiných komunikačních řešení, a tím pomoci znevýhodněným lidem, skupinám nebo seniorům.

Více o programu

Laboratoř Nadace Vodafone

Máte nápad na aplikaci, která by zlepšila vaše okolí, pomáhala lidem s hendikepem nebo jinak měnila svět k lepšímu? Pokud ano, zkuste to v naší soutěži. Nadace Vodafone vyhlásila jednu z největších soutěží pro vývoj mobilních aplikací. Hledáme nejlepší nápad na aplikaci pro chytrý telefon, která nebude jen zábavná, ale také společensky prospěšná.

Přihlaste se

Vpohybu

Hlavním cílem programu je rozvoj kreativity, vůdčích schopností a komunikačních dovedností mladých lidí. Podporujeme je v tom, aby si všímali lokálních problémů a příležitostí k rozvoji, a sami se tak aktivně podíleli na jejich řešení.

Pomozte svému okolí

Naše dobročinnost

Solidarita nám není cizí. Rádi pomáháme tam, kde je třeba - ať už je to mezi našimi zaměstnanci nebo někde za humny. Děláme svět lepším místem. Pomozte nám při tom.

Den pro neziskovku

Ve Vodafonu víme, jakou cenu má práce a myslíme si, že pomáhat i jeden den v roce má smysl. Proto každý náš zaměstnanec může absolvovat tzv. Den pro neziskovku. Neziskovky nám průběžně zasílají své poptávky po dobrovolnické práci. Naši zaměstnanci si pak vybírají, kam půjdou pracovat. Program Den pro Neziskovku nám opatruje sdružení Hestia.

Otevřenost k zákazníkům

Nemáme co tajit, a proto umožňujeme všem, aby nahlédli pod pokličku našeho pracovního hrnce, ve kterém vše vzniká. Proto na našich stránkách nabízíme ke stažení naše výroční zprávy, kodexy nebo cíle ISO. Přesvědčte se sami!

Nahlédněte do našich kodexů

Nahlédněte do našich Kodexů, kterými se řídíme my i naši dodavatelé.

Podívejte se, jaké cíle v oblasti spoplečenské odpovědnosti máme

Cíle v oblasti společenské odpovědnosti jsme si stanovili pro předchozí roky a nakolik se nám je podařilo naplnit.

Současně se považujeme za odpovědného inzerenta, protože naši reklamu nenajdete u silnic na billboardech. A myslíme i na rodiče a jejich dítka. Proto jsme pro bezpečné používání jejich mobilů a počítačů. Na základě toho jsme vytvořili Dětský profil nebo Vodafone Safety Net.

  Vliv elektromagnetického pole

  Mezi nejdůležitější orgány, které dlouhodobě monitorují výzkum vlivu elektromagnetického pole a záření na zdraví patří Světová zdravotnická organizace (WHO). Z jejího vyjádření vyplývá, že jakýkoli vliv elektromagnetického pole vyzařovaného mobilními telefony a vysílači na zdraví je nepravděpodobný. Podobné stanovisko zastává i Státní zdravotní ústav (SZÚ). Není divu, vždyť je to s nimi podobné jako s televizními nebo rozhlasovými vlnami. Ty naše jsou navíc několikanásobně slabší.

  My tyto výzkumy sledujeme a staráme se o to, aby náš signál nerušil například citlivé lékařské přístroje v nemocnicích. Jdeme ale ještě dál!

  Informace Každá naše pobočka musí splňovat ještě přísnější politiku mateřské skupiny Vodafone v oblasti zdraví a bezpečnosti. Chráníme tak nejen naše zaměstnance, ale i občany nad rámec české legislativy. To se vztahuje i na mobilní telefony, které musí být před uvedením na trh testovány na měrný absorbovaný výkon (test SAR).

  Tento test musí prokázat, jestli mobilní telefon splňuje přísné mezinárodní limity. Takové ověření zaručí, že je používání mobilu ve všech případech bezpečné. Testy provádí akreditované laboratoře, které jsou navíc prověřeny skupinou Vodafone.

  Více informací, studií a analýz o vlivu mobilních technologií na zdraví

  O co se mimo jiné staráme?

  • Kontrolujeme všechny námi prodávané mobilní telefony, jestli prošly testy a splňují limity.
  • Každá základnová stanice je před spuštěním testována s ohledem na legislativu.
  • Provádíme a zveřejňujeme nezávislá měření sítě.
  • Poskytujeme informace a zveřejňujeme nejnovější poznatky.

  Můžete také napsat našemu specialistovi na elektromagnetické pole na adresu - emf.info@vodafone.cz

  Chcete o Vodafonu vědět víc?

  Naše firemní přesvědčení velí pomáhat, kde se dá. Snažíme se, aby stejně tak pomáhaly i naše technologie a nápady. Přečtěte si o tom víc.

  Více informací