Vodafone

Férová hra

Nezavíráme oči před problémy třetího světa, ani zdravím a bezpečností člověka.