Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Tisková zpráva

 

Vodafone Zoom průzkum: Co si o mobilním trhu myslí Češi?

05. března 2008

Z průzkumu Vodafone Zoom vyplývá, že až 82 % Čechů by ocenilo, kdyby nemuselo podepisovat smlouvy s mobilními operátory. Téměř všichni (91 %) považují spotřebitelské smlouvy obecně za zbytečně složité, přičemž třetina (32 %) vnímá právě smlouvy s mobilními operátory jako nejkomplikovanější. Průzkum dále ukázal, že až 97 % zákazníků mobilních operátorů by ocenilo odměny za věrnost a 3/4 (72 %) mají pocit, že si jich jako dlouhodobé zákazníky už nikdo nevšímá. Reklamní triky Většina Čechů považuje reklamní triky za běžnou součást prodeje na českém trhu. Nejvíce triků se dle průzkumu používá v oblastech bankovnictví (86 %), u mobilních operátorů (65 %) a spotřebitelských soutěží (54 %).

Z průzkumu Vodafone Zoom vyplývá, že až 82 % Čechů by ocenilo, kdyby nemuselo podepisovat smlouvy s mobilními operátory. Téměř všichni (91 %) považují spotřebitelské smlouvy obecně za zbytečně složité, přičemž třetina (32 %) vnímá právě smlouvy s mobilními operátory jako nejkomplikovanější. Průzkum dále ukázal, že až 97 % zákazníků mobilních operátorů by ocenilo odměny za věrnost a 3/4 (72 %) mají pocit, že si jich jako dlouhodobé zákazníky už nikdo nevšímá.

Reklamní triky

Většina Čechů považuje reklamní triky za běžnou součást prodeje na českém trhu. Nejvíce triků se dle průzkumu používá v oblastech bankovnictví (86 %), u mobilních operátorů (65 %) a spotřebitelských soutěží (54 %).

Spotřebitelské nabídky

Až 55 % důkladně nerozumí nabídkám produktů a služeb na českém trhu. Nejméně srozumitelné jsou nabídky v oblastech: bankovnictví (88 %), pojišťovnictví (78 %), spotřebitelských úvěrů (67 %) a mobilních operátorů (40 %).

Písemné smlouvy a dlouhodobé závazky

Většině respondentů (66%) vadí písemné smlouvy na delší dobu, které podmiňují využívání zvýhodněných služeb operátorů. 82 % by ocenilo, kdyby písemné smlouvy s operátory vůbec neexistovaly.

Naprosté většině Čechů (91%) připadají spotřebitelské smlouvy příliš komplikované. Nejvíce pak v oblastech bankovnictví (81 %), pojištění (73 %) a ve spotřebitelských úvěrech (66 %). Třetině (32%) se zdají smlouvy s mobilními operátory nejméně srozumitelné.

Průzkum dále ukázal, že 13 % respondentů nečte důkladně smlouvy, které podepisují a 30 % smlouvu podepíše, přestože jí úplně nerozumí. Polovině všech dotázaných se už někdy stalo, že je prodávající nutil k podpisu smlouvy, kterou si předtím nestihli sami pozorně prostudovat (49 %) a 44 % se již někdy uvázalo smlouvou na delší období a následně toho litovalo.

Věrnostní programy

Téměř polovina respondentů (48 %) má ke svému operátorovi „citový vztah“, přičemž nejčastěji mají citovou vazbu ke svému operátorovi zákazníci Vodafonu (56 %).

Přestože je většina respondentů (60 %) u svého operátora více než 5 let, převažuje u nich pocit, že si jich jako dlouhodobé zakazníky už nikdo nevšímá (72 %). Odměny za věrnost mobilnímu operátorovi by ocenilo 97 % zákazníků a výhodný věrnostní program by byl dokonce důvodem pro změnu operátora pro polovinu z nich (49 %).

Zákazníci různých operátorů

Vodafone

Zákazníci Vodafonu mají ke svému operátorovi nejčastěji citový vztah (56 %). Nejdůležitější je pro ně příjemný personál v obchodech a až 89 % se vrací do obchodu, kde je přivítal milý prodavač.

T-mobile

Zákazníci T-Mobilu mají nejčastěji pocit, že si jich jako dlouhodobých zákazníků nikdo nevšímá (79 %). Věrnostní programy jsou pro ně přitom nejvíce důležité (86 %).

O2

Zákazníci O2 mají ke svému operátorovi nejméně často citový vztah (40 %). Je mezi nimi nejvíce těch, kteří již někdy naletěli na „reklamštinu“ (45 %).

Více informací na www.vodafone.cz.