Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Tisková zpráva

 

PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2005 – TÉMĚŘ 1,9 MILIONU ZÁKAZNÍKŮ POUŽÍVÁ OSKARA

04. května 2005

Oskar získal v prvním čtvrtletí 61 162 nových zákazníků. Celkový počet zákazníků, kteří využívají jeho služby, tak vzrostl na 1 892 278. Je to o 17,2% více než na konci stejného čtvrtletí předchozího roku, kdy s Oskarem volalo 1 613 971 zákazníků. Oskar úspěšně pokračoval v zacílení na tarifní zákazníky – plných 84,3% z nově získaných zákazníků si aktivovalo tarifní plán a podíl tarifních zákazníků dosáhl na konci čtvrtletí 49%. „Přes 84% našich nových zákazníků si aktivovalo některý z tarifních programů, což svědčí o tom, že se nám z obchodního hlediska daří těžit z nárůstu počtu našich zákazníků,” uvádí Karla D.

Oskar získal v prvním čtvrtletí 61 162 nových zákazníků. Celkový počet zákazníků, kteří využívají jeho služby, tak vzrostl na 1 892 278. Je to o 17,2% více než na konci stejného čtvrtletí předchozího roku, kdy s Oskarem volalo 1 613 971 zákazníků. Oskar úspěšně pokračoval v zacílení na tarifní zákazníky – plných 84,3% z nově získaných zákazníků si aktivovalo tarifní plán a podíl tarifních zákazníků dosáhl na konci čtvrtletí 49%.

„Přes 84% našich nových zákazníků si aktivovalo některý z tarifních programů, což svědčí o tom, že se nám z obchodního hlediska daří těžit z nárůstu počtu našich zákazníků,” uvádí Karla D. Stephens, generální ředitelka Oskara.

Podle interních odhadů vzrostl Oskarův tržní podíl k 31. březnu 2005 na 17,3%, zatímco v závěru stejného období loňského roku dosahoval 16,3%. Během uplynulých 12 měsíců se zároveň penetrace mobilních telefonů zvýšila z 97% na odhadovaných 107%.

Tržby ze služeb vzrostly o 17,2% a dosáhly 3 592 mil Kč. Ve stejném období loňského roku to bylo 3 064 mil Kč. Za tímto výsledkem stojí zejména nárůst průměrného počtu zákazníků o 17,9%. Průměrný příjem na zákazníka (ARPU) byl v prvním čtvrtletí stabilní a dosáhl 623 Kč v porovnání s 624 Kč ve stejném období předchozího roku. Náklady na služby, vyjádřené jako procentní podíl na celkových tržbách ze služeb, poklesly na 38,4% oproti 42,6% v prvním čtvrtletí roku 2004. Tento pokles byl způsoben snížením propojovacích poplatků mezi mobilními operátory a větším podílem hovorů uskutečněných v rámci naší sítě a hovorů zakončených v naší síti vyjádřených procentem z celkového provozu.

Oskarův provozní zisk před odpisy a amortizací (OIBDA)* dosáhl 1 157 mil Kč. O rok dříve to bylo 905,7 mil Kč, což představuje nárůst o 27,7%. Podíl OIBDA na celkových tržbách ze služeb dosáhl v prvním čtvrtletí 32,2%, zatímco ve stejném období loňského roku tento podíl dosáhl 29,6%. Za tímto zlepšením se odráží celkové zvýšení tržeb způsobené nárůstem zákazníků, dále naše dlouhodobé zaměření na tarifní zákazníky a realizované úspory z rozsahu spojené s rozložením fixních nákladů na větší počet zákazníků.

Oskar je obchodní značkou Oskar Mobilu a.s., dceřiné společnosti Telesystem International Wireless Inc. („TIW“). TIW je předním poskytovatelem bezdrátových hlasových, datových a SMS služeb v regionu střední a východní Evropy s téměř 6,9 milióny zákazníků. Společnost působí na rumunském trhu prostřednictvím MobiFonu S.A., známým pod označením Connex. Na českém trhu je TIW zastoupena firmou Oskar Mobil a.s., která své služby poskytuje pod značkou Oskar. Akcie TIW jsou kótovány na torontské burze („TIW“) i na burze NASDAQ („TIWI“).

Tato informace pochází z tiskové zprávy TIW z 3. května 2005 a je dostupná na internetových stránkách firmy www.tiw.ca. Finanční výsledky jsou neauditované a byly připraveny podle kanadských obecně uznávaných účetních zásad (GAAP).

* Oskar používá termíny provozní zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) a průměrný příjem na zákazníka (ARPU), které se nemusí shodovat s podobně značenými ukazateli vykazovanými jinými společnostmi. Oskar věří, že ukazatel OIBDA, který jiní telekomunikační operátoři používají pod označením EBITDA, poskytuje investorům hodnotné informace, protože vypovídá o síle a výkonnosti Oskarových obchodních aktivit, včetně schopnosti firmy financovat schválené výdaje, jako např. investiční výdaje a ostatní investice, a o její schopnosti získávat a splácet půjčky.Přestože jsou odpisy a amortizace podle všeobecně uznávaných účetních zásad řazeny mezi provozní náklady, představují nepeněžní náklady běžného období spojené s dlouhodobými aktivy, která byla nabyta nebo vytvořena v minulých obdobích. Oskarův ukazatel OIBDA je investory, analytiky a ratingovými společnostmi běžně používán jako základ pro hodnocení a srovnávání periodické a budoucí provozní výkonnosti a hodnoty firem působících v bezdrátových telekomunikacích. Oskar věří, že ARPU spolehlivě vypovídá o atraktivnosti jeho tarifních plánů a nabídky služeb i o schopnosti firmy získávat a udržet si hodnotné zákazníky. Do ARPU nejsou zahrnuty příjmy plynoucí z prodeje zboží, využívání roamingových služeb v síti Oskar zákazníky jiných mobilních sítí a jiné výnosy nevztahující se k poskytování služeb. Ukazatele OIBDA a ARPU by se neměly posuzovat izolovaně ani jako alternativa ukazatelů běžně používaných podle GAAP. Vzájemný vztah mezi OIBDA a provozním ziskem a vzájemný vztah mezi tržbami ze služeb a ARPU v amerických dolarech, najdete v tiskové zprávě společnosti TIW ze dne 3. května 2005 v části věnované ukazatelům nespadajících do standardů GAAP.