Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Tisková zpráva

 

PŘEDSTAVUJE SOUČASNÁ ÚPRAVA PŘENOSITELNOSTI ČÍSEL MOBILNÍCH TELEFONŮ SKUTEČNÝ PŘÍNOS PRO ZÁKAZNÍKY?

26. ledna 2006

Oskar Vodafone se obrátil na Český telekomunikační úřad s žádostí o stanovení přiměřené výše poplatků účtovaných mezi mobilními operátory za přenesení mobilního čísla. Oskar Vodafone požaduje, aby poplatek zahrnoval pouze ekonomicky oprávněné náklady přímo spojené s procesem přenesení konkrétního mobilního čísla. Zároveň chce pro zákazníky docílit zjednodušení a zrychlení procesu přenášení mobilních čísel. Za každého zákazníka, který přenáší své mobilní číslo k novému operátorovi by měl „přejímající“ operátor zaplatit poplatek sjednaný ve smlouvě o propojení telekomunikačních sítí „opouštěnému“ operátorovi. Tento poplatek by měl pokrývat pouze přiměřené přírůstkové náklady vynaložené opouštěným operátorem v rámci přenosu mobilního čísla a nesmí svou výší odrazovat zákazníky od přenesení čísla k jinému operátorovi.

Oskar Vodafone se obrátil na Český telekomunikační úřad s žádostí o stanovení přiměřené výše poplatků účtovaných mezi mobilními operátory za přenesení mobilního čísla. Oskar Vodafone požaduje, aby poplatek zahrnoval pouze ekonomicky oprávněné náklady přímo spojené s procesem přenesení konkrétního mobilního čísla. Zároveň chce pro zákazníky docílit zjednodušení a zrychlení procesu přenášení mobilních čísel.

Za každého zákazníka, který přenáší své mobilní číslo k novému operátorovi by měl „přejímající“ operátor zaplatit poplatek sjednaný ve smlouvě o propojení telekomunikačních sítí „opouštěnému“ operátorovi. Tento poplatek by měl pokrývat pouze přiměřené přírůstkové náklady vynaložené opouštěným operátorem v rámci přenosu mobilního čísla a nesmí svou výší odrazovat zákazníky od přenesení čísla k jinému operátorovi. Do dnešního dne se mobilní operátoři navzájem na výši poplatku neshodli. Návrhy jednotlivých operátorů se pohybují v rozmezí od méně než 100 Kč až do více než 2 500 Kč za jedno přenesené číslo. Oskar Vodafone naléhavě žádá Český telekomunikační úřad, aby v co nejkratším možném termínu stanovil jednotný poplatek, který by nenarušoval hospodářskou soutěž a byl nákladově orientovaný. Současná právní nejistota na straně mobilních operátorů vážně komplikuje podmínky přenášení mobilních čísel pro celou řadu zákazníků.

Přestože operátoři stanovili cenu za přenesení čísla dočasně v rozmezí 0 až 1,- Kč, je zcela zřejmé, že pokud náklady z tohoto poplatku mezi operátory budou rozhodnutím regulačního úřadu nastaveny příliš vysoko, dojde k výraznému zhoršení podmínek týkajících se přenositelnosti čísel. Mobilní operátoři totiž budou nuceni provést úpravy, a to buď v podobě zvýšení koncových cen za přenesení čísla nebo zhoršení jiných podmínek (nebudou moci nabízet další výhody jako jsou vyšší subvence mobilních telefonů či jiné balíčkové výhody týkající se volných nebo zlevněných minut a SMS).

Oskar Vodafone nesouhlasí se sankcemi za vypovězení smlouvy

Další stále ještě nevyřešený spor se týká oprávněnosti výše penále požadovaného mobilními operátory po tarifních zákaznících, kteří chtějí přenést své číslo před vypršením stávajících smluv uzavřených na dobu určitou. Někteří mobilní operátoři od těchto zákazníků vyžadují nepřiměřeně vysokou sankci, která se může rovnat částce, kterou by zákazníci zaplatili za čerpání všech služeb až do konce smlouvy. „To je naprosto nepřijatelné“, uvedl Andre Jerome, viceprezident pro právní a regulační záležitosti společnosti Oskar Vodafone. „Podle platných předpisů nesmí mobilní operátoři využívat smluv na dobu určitou jako prostředku, jak zabránit zákazníkům v přenesení čísla. Nemohou se tímto způsobem ani snažit snížit počet zákazníků, kteří se rozhodnou změnit operátora. Zákazníci, kteří si přejí vypovědět smlouvu, by měli zaplatit vždy pouze přiměřené penále, které nesmí být tak vysoké, aby se výpověď smlouvy a tedy i přenositelnost čísel staly v praxi nedostupnými,“ dodává Jerome. Smlouva na dobu určitou přitom ze zákona není důvodem pro odmítnutí práva zákazníka na přenesení čísla.

Oskar Vodafone doufá, že ČTÚ co nejrychleji podnikne patřičné kroky a vyřeší situaci, která v současné době brání mnoha zákazníkům uplatnit svobodnou volbu změnit operátora a přenést k němu využívané mobilní telefonní číslo.

Od počátku jednání o podmínkách přenositelnosti čísel v České republice Oskar Vodafone důsledně obhajuje zájmy a práva zákazníků na jednoduchý, rychlý a cenově dostupný proces přenesení čísla.

„Zákazníka by přenesení čísla mělo stát minimální úsilí, náklady a vynaložený čas. Pouze tehdy se bude tento proces shodovat s podmínkami stanovenými závaznou implementací směrnic evropského regulačního rámce platného ve všech členských zemí. Za účelem splnění zákonného požadavku zahájit přenositelnost mobilních čísel od 15. ledna 2006 jsme byli nuceni dočasně přikročit k méně efektivnímu řešení z uživatelského pohledu a akceptovat určité kompromisy. Nyní ale očekáváme, že ČTÚ v zájmu všech zákazníků uplatní své zákonné pravomoci a svým rozhodnutím nařídí mobilním operátorům provést takové změny, které by v praxi umožnily zkrátit lhůty přenosu, zjednodušit zbytečně komplikovaný proces a odstranit umělé bariéry vytvořené proti přenášení čísel.“ doplnil Andre Jerome.

Současné příliš obecné znění prováděcích předpisů umožňuje některým mobilním operátorům zavádět téměř libovolné vnitřní postupy, které mohou být následně protiprávně zneužívány jako překážka při uplatnění práva zákazníka svobodně si vybrat mobilního operátora. Za současných velmi obecně specifikovaných podmínek může operátor značně zkomplikovat situaci všem zákazníkům, kteří si chtějí přenést svá čísla. Může odmítnout jejich žádost o přenos z pochybných a protiprávních důvodů nebo zbytečně prodlužovat lhůty určené k ověření zákazníka a vytvářet si časový prostor k docílení zrušení podané objednávky na přenesení čísla. Oskar Vodafone věří, že se regulační úřad již brzy vypořádá s těmito nedostatky, protože: „Prosazovat zájmy zákazníků by přece mělo být hlavní náplní a smyslem práce ČTÚ “, doplňuje Jerome.