Vodafone

PRÁVNÍK SOUČÁSTÍ NEJVYŠŠÍHO VEDENÍ OSKARA

02. února 2005

Dohled nad právem a dodržováním veškerých regulačních pravidel na telekomunikačním trhu u Oskara bude mít pod kontrolou právník André Jérome. Byl jmenován do nové funkce viceprezidenta pro právní a regulační záležitosti a stal se tak členem Oskarova nejvyššího vedení. Do jeho působnosti spadá také oddělení nákupu. André nastoupil k Oskarovi v roce 2002 jako vedoucí právního oddělení odpovědný za veškeré právní a regulační záležitosti. Než objevil svět telekomunikací, věnoval se obchodnímu právu.

Dohled nad právem a dodržováním veškerých regulačních pravidel na telekomunikačním trhu u Oskara bude mít pod kontrolou právník André Jérome. Byl jmenován do nové funkce viceprezidenta pro právní a regulační záležitosti a stal se tak členem Oskarova nejvyššího vedení. Do jeho působnosti spadá také oddělení nákupu. André nastoupil k Oskarovi v roce 2002 jako vedoucí právního oddělení odpovědný za veškeré právní a regulační záležitosti.

Než objevil svět telekomunikací, věnoval se obchodnímu právu. Před příchodem do Oskara zastával André různé vedoucí funkce v řadě předních kanadských telekomunikačních společnostech jako například Stentor, BC Tel nebo Telus Corp.

„André dosud prokázal velké znalosti a zkušenosti z právního a regulačního prostředí a věřím, že jeho strategický přístup k řešení situací bude přínosem pro vrcholové vedení Oskara“, říká Karla D. Stephens, generální ředitelka Oskara.

Když André nesedí za svým stolem, snaží se zatím bez velkých úspěchů zdokonalit v golfu anebo se - už daleko úspěšněji - věnuje dobrému vínu a cestování.

Své životní krédo André našel ve slovech Thomase Paineho: "Veď, následuj nebo jdi z cesty."