Vodafone

„OSKAR HI-TECH CENTRUM“

04. dubna 2001

Oskar dnes zahajuje zkušební provoz Oskar Hi-Tech Centra. Centrum, které bude tvořit technické zázemí Oskarovy infrastruktury včetně zajištění provozu sítě, se nachází u Říčan nedaleko Prahy. Oskar Hi-Tech Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi od společností Siemens, Ericsson, IBM, Sun Microsystems, Comverse a Watchmark, které zajistí vysokou spolehlivost a špičkovou kvalitu sítě. Dodaná zařízení jsou určena nejen pro hlasové služby ale i pro Oskarovy služby s přidanou hodnotou jako je WAP a pro budoucí implementaci technologie GPRS. Součástí Oskar Hi-Tech Centra je i nově vzniklé Národní centrum pro správu sítě, ve kterém bude pracovat 60 zaměstnanců a dalších 60 se bude starat o stav sítě v celé České republice.

Oskar dnes zahajuje zkušební provoz Oskar Hi-Tech Centra. Centrum, které bude tvořit technické zázemí Oskarovy infrastruktury včetně zajištění provozu sítě, se nachází u Říčan nedaleko Prahy.

Oskar Hi-Tech Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi od společností Siemens, Ericsson, IBM, Sun Microsystems, Comverse a Watchmark, které zajistí vysokou spolehlivost a špičkovou kvalitu sítě. Dodaná zařízení jsou určena nejen pro hlasové služby ale i pro Oskarovy služby s přidanou hodnotou jako je WAP a pro budoucí implementaci technologie GPRS.

Součástí Oskar Hi-Tech Centra je i nově vzniklé Národní centrum pro správu sítě, ve kterém bude pracovat 60 zaměstnanců a dalších 60 se bude starat o stav sítě v celé České republice. V Národním centru pro správu sítě budou mít Oskarovi specialisté 24 hodin denně a 7 dní v týdnu absolutní přehled o stavu sítě na mnoha displejové obrazovce, která jim umožní monitorovat síť v reálném čase.

Oskar Hi-Tech Centrum má rovněž k dispozici technickou dokumentaci každé součástky v síti Oskar a zároveň disponuje vlastním rozsáhlým skladem materiálu pro technické zajištění provozu sítě.

„Nejmodernější zařízení a technologie implementované v Oskar Hi-Tech Centru přinesou našim zákazníkům maximální kvalitu ve všech oblastech námi poskytovaných služeb a současně uspokojí rostoucí poptávku po nových a nejvyspělejších službách,“ řekl Jon Eddy, technický ředitel společnosti Český Mobil.

Lokalita poblíž Říčan byla zvolena po důkladném zvážení všech technických a geografických aspektů a zejména kvůli dobré propojitelnosti s ostatními částmi sítě Oskar. Nová budova je vybavena plně automatizovaným kontrolním, protipožárním, klimatizačním a bezpečnostním systémem, který zajišťuje, aby vybavení centra i celá síť byly za jakékoliv situace v plném provozu. K tomu slouží i celá soustava záložních zdrojů a speciální bezprašné prostředí.