Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Tisková zpráva

 

Česká asociace streetwork a Nadace Vodafone ČR ocenily nízkoprahové kluby a streetworkery

19. prosince 2006

Česká asociace streetwork a Nadace Vodafone ČR udělily Časovanou botu 2006 – Výroční cenu za největší přínos v oboru nízkoprahových sociálních služeb v roce 2006. Cenu v kategorii Nízkoprahový klub roku 2006 získalo komunitní centrum Diakonie Rokycany, v kategorii Osobnost roku byl oceněn Tomáš Brejcha ředitel programu Jihočeský streetwork. Udělením Časované boty vrcholí osvětová kampaň na podporu nízkoprahových klubů, kterou obě neziskové organizace odstartovaly v říjnu tohoto roku. Časovaná bota České asociace streetwork „Osobnost roku 2006“ Oceněn byl Tomáš Brejcha ředitel programu Jihočeský streetwork. Program jako jediný na jihu Čech realizuje terénní sociální práci s uživateli drog a rozvíjí preventivní projekt zaměřený na experimentátory s tzv.

Česká asociace streetwork a Nadace Vodafone ČR udělily Časovanou botu 2006 – Výroční cenu za největší přínos v oboru nízkoprahových sociálních služeb v roce 2006. Cenu v kategorii Nízkoprahový klub roku 2006 získalo komunitní centrum Diakonie Rokycany, v kategorii Osobnost roku byl oceněn Tomáš Brejcha ředitel programu Jihočeský streetwork. Udělením Časované boty vrcholí osvětová kampaň na podporu nízkoprahových klubů, kterou obě neziskové organizace odstartovaly v říjnu tohoto roku.

Časovaná bota České asociace streetwork „Osobnost roku 2006“

Oceněn byl Tomáš Brejcha ředitel programu Jihočeský streetwork. Program jako jediný na jihu Čech realizuje terénní sociální práci s uživateli drog a rozvíjí preventivní projekt zaměřený na experimentátory s tzv. tanečními drogami přímo na jejich akcích. Za šest let působení v oboru se Tomáši Brejchovi podařilo prolomit bariéru neopochopení, se kterou se setkával především na úrovni obecních samospráv.

„Ceníme si jeho osvětové činnosti v městských radách a zastupitelstvech, v místních rádiích a tisku. Cenu získává i za přínos ve vývoji nových metod kontaktní práce,“ říká Jindřich Racek, předseda České asociace streetwork.

Časovaná bota Nadace Vodafone ČR „Nízkoprahový klub roku 2006“

Oceněno bylo nízkoprahové komunitní centrum Diakonie Rokycany za efektivní podchycení romských dětí a mládeže zejména z rodin ohrožených sociálním vyloučením a organizováním jejich volného času. Centrum vytváří pilotní modely práce s romskou menšinou a úzce spolupracuje s Městským úřadem v Rokycanech.

„Rokycanská Diakonie nejenom úspěšně pracuje se sociálně ohroženou romskou mládeží, ale podařilo se ji do řešení mnohých nepopulárních problémů zatáhnout představitele města, což v oblasti nízkoprahových služeb stále není obvyklé,“ říká Inga Kaškelyte, ředitelka Nadace Vodafone ČR.

Dalšími nominovanými na letošní Časovanou botu byli: Proxima sociale o.s. (komunitní centra Krok v Praze-Modřenech a Jižní Pól na pražském Jižním městě), nízkoprahový klub PVC Blansko, nízkoprahový klub Likusák (Brno), Martin Holiš (nízkoprahový klub Likusák) a Jindřich Vobořil (Sdružení Podané ruce o.s.).

„V letošním roce se České asociaci streetwork podařilo realizovat velmi vydařenou informační kampaň i ucelený vzdělávací program pro pracovníky a zařízení působící v nízkoprahových službách. A právě investice, díky podpoře Evropského sociálního fondu, do lidských zdrojů formou vzdělávání, se odrazila na kvalitě nominací k udělení Výroční ceny Časovaná bota za rok 2006,“ dodává Jindřich Racek, předseda České asociace streetwork.

Nadace Vodafone ČR podpořila v roce 2006 nízkoprahové kluby v rámci svého grantového programu Vpoho částkou 8,5 miliónu Kč (granty, přímá finanční a materiální pomoc). Oceněným i nominovaným osobnostem a klubům věnuje nadace telefony a předplacené Vodafonekarty.

Osvětová kampaň na podporu nízkoprahových klubů (18.10. -18.12. 2006):
  1. Turné pro nízkoprahy – benefiční hudební tour skupin Tři sestry, Wohnout, Vypsaná fixa a Jaroslava Uhlíře (Pardubice, Opava, Havlíčkův Brod) vyneslo 582 000 Kč pro regionální nízkoprahové kluby (27.10.-3.11.)
  2. Sociální spoty – Česká televize, Óčko, Metrovisions, multiplexy Cinexpress (18.10.-5.12.)
  3. Spuštění www.streetwork.cz - informačního portálu nízkoprahových sociálních služeb (18.10.)
  4. Výroční cena Časovaná bota (18.12.)

Kontakt:
Česká asociace streetwork
Jiří Kocourek, Senovážné nám. 20, 110 00 Praha 1
602 696 893, kocourek@streetwork.cz, www.streetwork.cz

Nadace Vodafone ČR
Filip Hrubý, Vinohradská 167, 100 00 Praha 10
775 011 550, filip@nadacevodafone.cz

Co jsou to nízkoprahové kluby?

Nízkoprahové kluby a streetwork rozvíjejí v ČR nové metody sociální pomoci, odlišné od klasického institucionálního modelu sociální práce. Často jsou mylně přiřazovány pouze do drogové problematiky, jejich záběr je však daleko širší - obsahují v sobě prvky sociální pomoci, prevence i volnočasových aktivit. Kluby nabízejí dětem a mládeži aktivní možnost vyžití volného času, poskytují bezpečný prostor pro seberealizaci a zmírňují případná rizika spojená s dospíváním. Nízkoprahovost je stěžejním principem těchto služeb. Pro pobyt v klubech není potřeba registrace nebo vstupenka.

Česká asociace streetwork

Česká asociace streetwork jako odborná organizace zastupuje fyzické i právnické osoby působící v oblasti nízkoprahových sociálních služeb dle typologie sociálních služeb (terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kontaktní centra), přičemž zejména

  • vytváří klima pro práci v oboru (síťuje, napomáhá komunikaci členů, propaguje oblast, atd.)
  • podporuje vlastní vnitřní činnost na profesionalizaci oboru, například vytváří definice, standardy, stanovuje měřítka kvality, definuje využívání supervize, vytváří akreditační a evaluační systém, atd.
  • realizuje projekty určené pro odbornou veřejnost, zejména vzdělávací a výcvikové programy
  • organizuje profesní setkání, konference, semináře, případně jiné odborné akce

Udílení výroční ceny je součástí projektů podpořených z Evropského sociálního fondu, kterými se Česká asociace streetwork snaží podpořit prestiž sociálních pracovníků v této oblasti.
www.streetwork.cz

Nadace Vodafone Česká republika

Vznikla v roce 2005 jako jednadvacátá lokální Vodafone nadace na světě. Ve své činnosti se zaměřuje zejména na podporu nízkoprahových klubů pro děti a mládež (grantový program Vpoho) a na podporu samostatných iniciativ mladých lidí a zapojení komunikačních technologií do pomoci potřebným (grantový program Vpohybu). Nadace získává dotace Vodafonu ČR a Nadace Vodafone Group Foundation. V roce 2006 investovala Nadace Vodafone ČR do charitativních a obecně prospěšných projektů více než 17 miliónů Kč.
www.nadacevodafone.cz