Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Oznámení rozhodnutí o přeměně listinné akcie na zaknihovanou akcii

Společnost:
Vodafone Czech Republic a.s.
se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO 25788001
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064
(dále jen „Společnost“),

zveřejňuje rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o přeměně listinné akcie Společnosti na zaknihovanou akcii, které je obsaženo v notářském zápisu sp.zn. NZ 1087/2016 ze dne 24. srpna 2016, sepsaném JUDr. Ing. Ondřejem Kličkou, notářem v Praze (dále jen „Rozhodnutí“). Na základě Rozhodnutí se jedna kmenová listinná akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.470.000.000,-- Kč (jedna miliarda čtyři sta sedmdesát miliónů Kč), vydaná Společností, která představuje 100 % základního kapitálu Společnosti, mění na zaknihovanou kmenovou akcii na jméno. 

Společnost vyzývá svého akcionáře, aby nejpozději do dvou měsíců od tohoto zveřejnění Rozhodnutí v Obchodním věstníku odevzdal akcii Společnosti. Akcionář Společnosti je povinen při odevzdání listinné akcie sdělit Společnosti číslo svého majetkového účtu v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“), na který má být zaevidována jím vlastněná zaknihovaná akcie Společnosti, a identifikační číslo účastníka CDCP, pod kterým je majetkový účet podřazen.

Společnost Rozhodnutí zveřejňuje v Obchodním věstníku a uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti. Společnost dále zašle Rozhodnutí akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.