Vodafone

Kodexy

Etický kodex je dneska základ podnikání. Jinak to začne připomínat divoký západ a to nechceme.

Vodafone chce být odpovědnou firmou. Jedna z věcí, která mu k tomu pomáhá, je kodex etického nákupu (PDF).

Kodex nastavuje standardy v přístupu k životnímu prostředí a společnosti. Jejich dodržování Vodafone očekává i od svých obchodních partnerů. Kodex respektuje mezinárodní standardy týkající se životního prostředí, lidských práv a práva na práci.

Pro naše dodavatele kodex znamená jistotu férových obchodních podmínek a odpovědného přístupu k životnímu prostředí a společnosti na všech úrovních.