Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Pravidla soutěže v rámci Slováckého léta 2019

 1. Společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Vodafone“), pořádá tuto marketingovou soutěž v rámci Roadshow 2017 (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“). Soutěž po organizační a administrativní stránce zajišťuje společnost upbrand activation s.r.o. se sídlem Porážka 206/4, 602 00 Brno, IČO 25599062, zapsaná u krajského soudu v Brně, spisová značka 35431 C, (dále jen „Agentura“).
 2. Soutěž probíhá ve stánku Vodafone na akci Slovácké léto (dále jen „Stánek“).

 3. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let vyjma těch osob, které jsou v pracovněprávním vztahu ke společnosti Vodafone nebo Agentuře, a osob jím blízkých podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Soutěžící“). Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit jen jednou.
 4. Do soutěže pořadatel věnoval výhry v podobě reklamních předmětů, které soutěžící získá správným absolvováním soutěžního kvízu, výhry jsou přiděleny na základě odpovědí na soutěžní otázky. Každý ze soutěžících obdrží kartičku. Prvních 10 soutěžících, kteří dorazí v termínu od 29. 6. do 5. 7. 2019 do na prodejnu Vodafone Masarykovo nám. 37 v Uherském Hradišti a předloží kartičku, získají dárek.
 5. Do Soutěže bude zařazen Soutěžící, který v Době Soutěže splní současně tyto podmínky:
  1. odpoví na všechny soutěžní otázky ve vědomostním testu v první části Soutěže,
  2. poskytne společnosti Vodafone ke zpracování své osobní údaje v rozsahu uvedeném v čl. 8 písm. a), b) těchto Pravidel a tím udělí souhlas s jejich zpracováním, aby se mohl/a Soutěžící zúčastnit Soutěže;
  3. V případě, že Soutěžící nesplní všechny výše uvedené podmínky, nebude do Soutěže zařazen.
 6. V Soutěži budou uděleny výhry, jejichž seznam je dostupný v místě konání Soutěže. Výhru získá Soutěžící, který splní podmínky stanovené v čl. 5 těchto Pravidel.
 7. Předání výhry proběhne po splnění podmínek stanovených těmito Pravidly přímo na místě ve Stánku. K předání na Prodejně dojde u prvních 10 Soutěžících, kteří přijdou na prodejnu s kartičkou. Soutěžící bere na vědomí, že hodnotu výher nelze vyplatit v hotovosti a výhry nejsou soudně vymahatelné. Soutěžící bere současně na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady, a převzetím a užíváním výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
  1. Vyplněním soutěžního kvízu uděluje Soutěžící společnosti Vodafone souhlas s těmito pravidly a souhlas s poskytnutím svého jména, příjmení, telefonního čísla, elektronické adresy, označení mobilního operátora a případně dalších údajů, a to za účelem možnosti zúčastnit se Soutěže a případného předání výhry.
  2. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje mohou být pro účely této soutěže zpracovány Agenturou, která je zpracovatelem osobních údajů. Poskytnutý souhlas může Soutěžící kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím zákaznické linky. Zpracování takových údajů bude ukončeno v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Pokud však Soutěžící souhlas odvolá před ukončením Soutěže, nebude možné mu výhru předat. Soutěžící má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se Soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat společnost Vodafone o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo smazání údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více naleznete na https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/.
 8. Společnost Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně jejího ukončení.
 9. Společnost Vodafone je oprávněna za Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy. Společnost Vodafone je oprávněna kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Aktuální znění Pravidel je vždy k dispozici u realizačního týmu na dané prodejně. Ke dni účinnosti nového znění Pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění. Všichni účastníci akce jsou těmito pravidly vázáni. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
 10. Tato Pravidla jsou platná a účinná od 29. 6. 2019.

Vytisknout