Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Pravidla soutěže na vysokých školách

 1. Pořadatel Soutěže. Společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Vodafone“), pořádá tuto spotřebitelskou soutěž „Losování o telefon“ (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
 2. Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 14. 3. až do 11. 4.2019 (dále jen „Doba soutěže“). Během přednášek na vysokých školách. Vždy na jedné přednášce (budou celkem 3) se bude soutěžit o jeden mobilní telefon.
  1. Přednáška na univerzitě: MUP Prokopova 100/16, 130 00 Praha 3-Žižkov 14. 3. v 10:00
  2. Přednáška na univerzitě: Angloamerická univerzita Letenská 5 20. 3. v 9:30
  3. Přednáška na univerzitě: VŠFS Estonská 500/3 11.4. v 12:15
 3. Soutěžící. Soutěže se mohou účastnit studenti, kteří se účastní naší přednášky dle bodu 2. (tzn. fyzické osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), kteří mají doručovací adresu na území České republiky. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 4. Zařazení do Soutěže. Do Soutěže budou zařazeni Soutěžící (studenit), kteří během přednášky dostanou od prezentujícího zadání úkolu.
  1. Nakreslit obrázek / emoční marketing
  2. Vymyslet výzvu pro Youth / co je pro Youth relevantní výzva a jak by jí komunikovali
  3. Jak se stát love brandem
 5. Princip Soutěže. První tři, kteří podle prezentující splní nejlépe úkol se dostávají do druhého kola, kde už je hodnotí ostatní studenti.
  Přičemž výherce bude vybrán dle hlasování publika (studentů) na přednášce. (počet zvednutých rukou při hlasování)
 6. Výhry. Vylosovaný výherce získá v Soutěži výhru: Telefon iPhone XS 64GB barva Space Grey
 7. Kontaktování Výherců. Výherce bude o své Výhře informován okamžitě během přednášky a cena mu bude předána na místě s předávacím protokolem.
 8. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není soudně vymahatelná.
 9. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.
 10. Pokud výherce odmítne výhru převzít bude se o ní losovat ze zbývajících dvou studentů.
 11. Souhlas Soutěžícího. Registrací do Soutěže vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a uděluje Pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jméno, příjmení, telefon, e-mail (dále jen „Údaje“), a to pro účely organizace Soutěže, po Dobu soutěže a 14 dní ode dne jejího ukončení. Údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí Údajů je dobrovolné. Poskytnutý souhlas může Soutěžící kdykoli odvolat, a to bezplatně zasláním e-mailu na adresu tereza.bernardova@vodafone.com. Zpracování Údajů bude ukončeno v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Pokud však Soutěžící souhlas odvolá před ukončením Soutěže, nebude možné mu Výhru předat. Soutěžící má právo na informace o zpracování svých Údajů. Domnívá-li se Soutěžící, že dochází ke zpracování Údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Pořadatele o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 12. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 13. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, ani za doručení Výhry. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných nebo neúplných informací v souvislosti se Soutěží. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.
 14. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.vodafone.cz.
 15. Aktuální a předchozí verze těchto Pravidel jsou v plném znění dostupná v tištěné podobě u prezentujícího Vodafone v rámci přednášky
 16. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 14. 3. – 11. 4. 2019