Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Pravidla k soutěži Hurá na prázdniny o 100 skvělých cen

Pořadatel akce, společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“ nebo „Pořadatel“), pořádá tuto marketingovou soutěž o herní konzoli PlayStation 4, telefon Xiaomi Redmi Note 8T, stan značky Husky, piknikový koš, dětské chytré hodiny MOVETIME Family Watch, spací pytel, ochranné sklo na mobilní telefon nebo autonabíječku (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).

1.  Kde a kdy si můžete zasoutěžit

Soutěže se můžete zúčastnit ve všech Vodafone prodejnách v době od 15. 6.
do 30. 6. 2020. Otevírací doby prodejen najdete na www.vodafone.cz/prodejny.

2.  Kdo s námi může soutěžit

Soutěžit mohou všichni zákazníci ve Vodafone prodejně, pokud splnili podmínky promoakce Dárek 777 do Vyúčtování (odkaz na podmínky této promoakce zde: https://www.vodafone.cz/promoakce777) a zaregistrovali se do slosování. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.  V čem akce spočívá a co můžete vyhrát

Podmínkou je, že si v období od 15. 6. 2020 do 30. 6. 2020 objednáte v prodejně Vodafone služby a jejich následnou aktivací v rámci promoakce Dárek 777 Kč do Vyúčtování (odkaz na podmínky této promoakce zde: https://www.vodafone.cz/promoakce777/)

Po splnění výše uvedených podmínek vás zařadíme do slosování Soutěže o 100 cen. Losování bude probíhat v prostorách Vodafone dne 1. 7. 2020, a to tak, že osoba určená pořadatelem postupně vylosuje 100 výherců.

Přičemž:

První až třetí vylosovaný výherce získá PlayStation 4 Slim 500 GB

Čtvrtý až osmnáctý získá stan značky Husky pro 4 osoby

Devatenáctý až dvacátý druhý získá Xiaomi Redmi Note 8T

Dvacátý třetí až čtyřicátý sedmý získá piknikový koš

Čtyřicátý osmý až padesátý získá dětské chytré hodinky MOVETIME Family Watch

Padesátý první až osmdesátý získá spací pytel

 

Osmdesátý první až stý získá ochranné sklo na mobilní telefon. V případě, že nebude dostupný model ochranného skla na typ výhercova telefonu, získá výherce autonabíječku.

4.  Co je dobré vědět

Společnost Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoli technickou chybu při realizaci a organizaci Soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně jejího ukončení. Společnost Vodafone je oprávněna ze Soutěže vyřadit účastníky, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly nebo platnými právními předpisy. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje
s konečnou platností pořadatel.

Společnost Vodafone je oprávněna kdykoli jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky. Aktuální znění Pravidel je vždy k dispozici rovněž
v prodejně, kde Soutěž probíhá. Ke dni účinnosti nového znění Pravidel pozbývá účinnosti jejich předchozí znění.

5.  Kdy vám předáme výhru a detaily k výhrám

O výhře vás budeme informovat telefonicky (na čísle, které nám za tímto účelem předem sdělíte), a to nejdéle do 10 dnů po skončení Soutěže. Vylosovaný výherce musí vyplnit a podepsat Předávací protokol podle individuálně dohodnutého způsobu předání. Výhercovo jméno můžeme zveřejnit na sociálních sítích Facebook či Instagram.

Hodnotu výher nelze vyplatit v penězích a výhry nejsou soudně vymahatelné. Berte prosím na vědomí, že výhra pro vás může mít daňové dopady a s jejím převzetím
a užíváním mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů. Výhra ve spotřebitelské soutěži je osvobozena od daně z příjmu, pokud její hodnota nepřevyšuje 10 000 Kč. Výhra převyšující tuto částku pak podléhá srážkové dani
z příjmu ve výši 15 %.

Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena soutěžícímu, který bude porotou určený jako další v pořadí.

Pokud pořadateli výherce nesdělí údaje pro zaslání výhry do 31.7.2020 nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele. 

Vodafone uveřejní jméno výherce na sociální síti a výherní příspěvek na svých profilech na sociálních sítích nebo webových stránkách.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přihlášením do soutěže uděluje soutěžící společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064, (jako správci) souhlas se zpracováním osobních údajů: jméno na sociální síti s fotografií z předání výhry a případně dalších souvisejících údajů, a to za účelem možnosti zúčastnit se soutěže a případného předání výhry.

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, a to po dobu trvání soutěže a nejdéle po šest měsíců od ukončení soutěže. Vybrané údaje budou zpracovávány po dobu jejich uveřejnění na sociálních sítích či webových stránkách správce. 

Poskytnutý souhlas může soutěžící kdykoli odvolat, a to zcela jednoduše – stačí nás kontaktovat na e-mailovou adresu: soutez@vodafone.cz. Pokud však soutěžící souhlas odvolá před ukončením soutěže, nebude možné mu výhru předat. Soutěžící má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat společnost Vodafone o informace nebo o odstranění vadného stavu (zejména omezení zpracování, opravu nebo smazání údajů).

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje soutěžící svobodně, dobrovolně, ničím nepodmíněně a informovaně po seznámení se s výše uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů.

Veškeré informace o zpracování osobních údajů správcem lze nalézt na webu https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi.

6.  Odkdy platí pravidla

Tato Pravidla jsou platná a účinná od 15. 6. 2020.