Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus

Marketing a přizpůsobení našich služeb vašim potřebám

Zajímá nás, jak naše služby využíváte, abychom je mohli neustále zlepšovat a nabízet vám to nejlepší.

Direct marketing a marketing

Jako našeho zákazníka vás budeme informovat o nových produktech a službách, zasílat vám zpravodaje nebo oficiální sdělení, zvát vás k účasti na průzkumech nebo vás informovat o nabídkách, propagačních akcích, losování nebo soutěžích. Tyto zprávy upravujeme podle typu produktů a služeb, které jste si od nás koupili (víme například, že vás nemáme kontaktovat s dalšími nabídkami, pokud je vaše smlouva k telefonu teprve v polovině doby platnosti) a také podle toho, jak naše služby čerpáte (z faktury například víme, že čerpáte hodně dat, proto, abychom vám poskytli z uzavřené smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb to nejlepší, vám nabídneme úpravu tarifu).

Přečíst více

  • Tyto zprávy můžeme dále přizpůsobit na základě vašeho využití volání a zpráv, údajích o poloze a historii procházení, pokud ovšem máme váš souhlas ke zpracování těchto údajů za tímto účelem.
  • V případě udělení souhlasu vás budeme také informovat o produktech a službách Vodafone a společností skupiny Vodafone i produktech a službách jiných společností, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat.
  • Kontaktovat vás budeme např. poštou, on-line, telefonicky (na vaše a vámi poskytnutá telefonní čísla) nebo formou oznámení prostřednictvím našich aplikací.
  • Nastavení souhlasu k zasílání marketingových sdělení a k využívání údajů pro uzpůsobení těchto sdělení můžete kdykoli změnit.

On-line reklama

  • V rámci relevantní reklamy se setkáte také s cílenou on-line reklamou využívající soubory cookies. Tento typ se nazývá reklama podle zájmů. Může být zobrazena na webových stránkách patřících do skupiny Vodafone, na webových stránkách jiných organizací či v rámci jiných kanálů on-line médií, například na stránkách sociálních médií. Můžeme také kombinovat údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookies s jinými shromážděnými údaji. Pokud nechcete, aby byly při zpracování údajů využívány soubory cookies, přejděte do části o cookies. Zde se dozvíte o nastavení souborů cookies i o možnosti jejich zákazu. Abychom mohli lépe cílit online reklamu, můžeme využívat některé nástroje sociálních sítí, pro toto určené.  Pokud s tím nesouhlasíte, vždy to můžete změnit uplatněním práva na námitku.
  • Upozorňujeme však, že odhlášení od reklamy podle zájmů neznamená, že reklamy zcela zmizí – nebudou jen uzpůsobeny vašim zájmům.

Údaje zpracovávané za účelem poskytnutí obchodní nabídky

Na našem webu, v našich obchodech či na zákaznické lince, při marketingových akcích, ale i jinak sbíráme vaše údaje, jestliže s tím souhlasíte, a to za účelem přichystání vhodné obchodní nabídky. Vždy vás nejpozději do šesti měsíců kontaktujeme, přesto lze takový souhlas snadno odvolat.

Přečíst více

Pokud si budete přát, můžeme vás kontaktovat i později než za 6 měsíců, a to například z důvodu delšího trvání vaší smlouvy u konkurence, s tímto však musíte souhlasit a zároveň budete o této skutečnosti informováni textovou zprávou.

Odvolání souhlasu daného za účelem poskytnutí obchodní nabídky

Tento souhlas můžete odvolat na jakékoli naší prodejně či zákaznické lince (musíte ovšem znát kontaktní číslo, které bylo zadáno, abychom vaše údaje mohli dohledat). V případě, že je domluven pozdější kontakt, který je potvrzen textovou zprávou, tak bude pro vás nejjednodušší odpovědět právě na tuto textovou zprávu dle instrukcí v ní obsažené. Nicméně i zde, pokud vám nebude vyhovovat tento způsob, vždy je možné využít k odvolání souhlasu prodejnu či zákaznickou linku.

Možnost sdílení vašich údajů

Zákazník

Vám, zákazníkům, sdělujeme informace týkající se vašich osobních údajů vždy až po dostatečném ověření identity, k čemu primárně slouží zákaznické heslo. V případě neznalosti zákaznického hesla existují dokumentované alternativní postupy, jak tazatele věrohodně ověřit.

Zaměstnanci společnosti Vodafone

Vodafone má zaveden a certifikován systém řízení bezpečnosti informací v souladu s požadavky mezinárodní normy ISO/IEC 27001.

Přístup k Údajům, které Vodafone zpracovává, může mít pouze omezená skupina osob, přičemž pro všechny tyto skupiny osob existují závazná technická a organizační opatření, která jsou pravidelně revidována, jak vnitřními kontrolami Vodafone či Vodafone Group, tak orgány státní správy. Tato opatření definují základní pravidla proti získání vašich osobních údajů neoprávněnými osobami či třetí stranou, jako například klasifikace informací, řízení přístupových oprávnění, chování na pracovišti, ale také tzv. Data Loss Prevention, kodexy chování závazné pro obchodní partnery Vodafone a další.

Třetí osoby

Vaše osobní údaje a/nebo údaje o vašem účtu můžeme sdělovat třetím stranám pouze za podmínek stanovených zákonem a v souladu s Všeobecnými podmínkami, těmito pravidly a případně dalšími dokumenty, které si přímo s vámi dohodneme. 

Vodafone samozřejmě nepředá vaše osobní údaje třetím stranám (jiným než uvedeným níže), pokud (a) nám k tomu nedáte svůj souhlas, (b) pokud to není nezbytné pro poskytování služeb nebo produktů, které jste si objednali nebo které používáte, (c) pokud tak nevyžaduje zákon nebo (d) pokud k tomu společnost Vodafone neopravňuje zákon.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze následujícím subjektům:

  • společnosti, které zajišťují poskytování služeb elektronických komunikací (propojení, roaming);
  • Zpracovatelé, tj. subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje (např. marketingové agentury, call centra, vymáhací agentury atd.);
  • společnosti skupiny Vodafone (poskytování služeb elektronických komunikací a souvisejících služeb);
  • subjekty, jimž takové oprávnění dává zákon (např. orgány státní správy) a které požádají formálně správným a standardizovaným způsobem.

Pokud budeme vaše osobní údaje zpracovávat mimo Českou republiku prostřednictvím našeho partnera či mateřské společnosti, budeme dodržovat veškeré právní předpisy a plnit veškeré povinnosti, které nám zákon ukládá.

Příjemce/Zpracovatelé

Příjemcem se rozumí každá osoba, které jsou údaje zpřístupněny, a to buď na základě (a) zákona nebo (b) smlouvy o zpracování osobních údajů (zpracovatelé). 

Pokud jsou údaje předávány zpracovatelům, společnostem v rámci skupiny Vodafone, jsou tyto osoby povinny dodržovat nejen platné právní předpisy, ale také smlouvu o zpracování osobních údajů, a to včetně i tzv. minimálních bezpečnostních požadavků. Minimální bezpečnostní požadavky jsou technicko – organizační bezpečnostní opatření, která jsou dodržována v celé skupině Vodafone a která zabezpečují bezpečnost zpracování vašich osobních údajů nejen v našich systémech, ale i v případě, že jsou vaše data předávána třetím osobám - zpracovatelům.

Naši dodavatelé a partneři musí také splňovat námi stanovené kodexy, a to včetně Kodexu ochrany informací pro partnery, který zahrnuje i informace, jež mají povahu osobních údajů.

Zde najdete taxativně vymezené skupiny zpracovatelů, kterým jsou údaje předávány, a to včetně uvedení těch nejdůležitějších zpracovatelů.