Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus

Marketing a přizpůsobení našich služeb vašim potřebám

Zajímá nás, jak naše služby využíváte, abychom je mohli neustále zlepšovat a nabízet vám to nejlepší.

Direct marketing a marketing

Jako našeho zákazníka vás budeme informovat o nových produktech a službách, zasílat vám zpravodaje nebo oficiální sdělení, zvát vás k účasti na průzkumech nebo vás informovat o nabídkách, propagačních akcích, losování nebo soutěžích. Tyto zprávy upravujeme podle typu produktů a služeb, které jste si od nás koupili (víme například, že vás nemáme kontaktovat s dalšími nabídkami, pokud je vaše smlouva k telefonu teprve v polovině doby platnosti) a také podle toho, jak naše služby čerpáte (z faktury například víme, že čerpáte hodně dat, proto, abychom vám poskytli z uzavřené smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb to nejlepší, vám nabídneme úpravu tarifu).

Přečíst více

 • Tyto zprávy můžeme dále přizpůsobit na základě vašeho využití volání a zpráv, údajích o poloze a historii procházení, pokud ovšem máme váš souhlas ke zpracování těchto údajů za tímto účelem.
 • V případě udělení souhlasu vás budeme také informovat o produktech a službách Vodafone a společností skupiny Vodafone i produktech a službách jiných společností, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat.
 • Kontaktovat vás budeme např. poštou, on-line, telefonicky (na vaše a vámi poskytnutá telefonní čísla) nebo formou oznámení prostřednictvím našich aplikací.
 • Nastavení souhlasu k zasílání marketingových sdělení a k využívání údajů pro uzpůsobení těchto sdělení můžete kdykoli změnit.

On-line reklama

 • V rámci relevantní reklamy se setkáte také s cílenou on-line reklamou využívající soubory cookies. Tento typ se nazývá reklama podle zájmů. Může být zobrazena na webových stránkách patřících do skupiny Vodafone, na webových stránkách jiných organizací či v rámci jiných kanálů on-line médií, například na stránkách sociálních médií. Můžeme také kombinovat údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookies s jinými shromážděnými údaji. Pokud nechcete, aby byly při zpracování údajů využívány soubory cookies, přejděte do části o cookies. Zde se dozvíte o nastavení souborů cookies i o možnosti jejich zákazu.
 • Upozorňujeme však, že odhlášení od reklamy podle zájmů neznamená, že reklamy zcela zmizí – nebudou jen uzpůsobeny vašim zájmům.

Předcházení podvodům

Pokud jste náš nepodnikový zákazník, před každým prodejem probíhá proces ohodnocení rizikovosti založený na automatizovaném individuálním rozhodnutí. Toto ohodnocení rizikovosti zpracovává: informace o případných historických pohledávkách u společnosti Vodafone, informace z registru Solus, informace z insolvenčního rejstříku, v případě právnických osob informace z registru ARES, informace o neplatných dokladech, v případě studentských nabídek informace z databáze držitelů karet ISIC, při prodeji cizím státním příslušníkům informace o čísle dokladu a zemi vydání tohoto dokladu apod., a to v souladu se zákonem. Informace takto získané jsou následně posuzovány v kontextu hodnoty a povahy učiněné objednávky. Výsledkem ohodnocení rizikovosti je stanovená dodatečná bezpečnostní jistina ve výši 0,- Kč, 2.000,- Kč, 5.000,- Kč, 10.000,- Kč, a to v závislosti na míře rizikovosti uskutečňovaného požadavku.

Přečíst více

Ve chvíli, kdy jste náš podnikový zákazník, probíhá proces vyhodnocení rizikovosti a bonity EBU zákazníka založený na manuálním posouzení. Při tomto vyhodnocení se zpracovávají: údaje o případných historických pohledávkách u společnosti Vodafone, informace z registru Solus, informace z veřejně dostupných registrů /rejstříků, jako jsou  insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, registr ARES, RZP, informace získávané od třetích stran (BIZNODE) obsahující informace o majetkové propojenosti statutárních orgánů společnosti a informace o finančních výsledcích společnosti. Výsledkem vyhodnocení jsou kroky zajišťující pokrytí případného rizika, a to formou úpravy smluvní nabídky, nebo stanovení složení jistiny BASL.

Jestliže jste fyzickou osobou, samozřejmě můžete v rámci výše popsaných postupů při předcházení podvodů vyjádřit svůj názor, požádat o revizi / přezkum ze strany našeho prodejce.

Prioritizace vymáhání pohledávek

Může se stát, že náš zákazník není schopen hradit své závazky vůči nám. V takovém případě si musíme interně nastavit prioritizaci vymáhání pohledávek a další související kroky. Abychom toho byli schopni, provádíme interní výpočet koeficientu prioritizace vymáhání pohledávek. Pro výpočet takového koeficientu mohou být použita následující data: (a) data související s druhem a způsobem užití poskytovaných služeb (např. druh tarifu, jak často voláte), (b) množství poskytovaných služeb (např. průměrně provolané minuty, počet SMS zpráv), (c) výše zakoupeného kreditu v případě předplacených služeb. Koeficient může rovněž zohlednit údaje o výši plateb za paušální služby, platební morálce a případně informaci o délce prodlení a neuhrazené částce.

Údaje zpracovávané za účelem poskytnutí obchodní nabídky

Na našem webu, v našich obchodech či na zákaznické lince, při marketingových akcích, ale i jinak sbíráme vaše údaje, jestliže s tím souhlasíte, a to za účelem přichystání vhodné obchodní nabídky. Vždy vás nejpozději do šesti měsíců kontaktujeme, přesto lze takový souhlas snadno odvolat.

Přečíst více

Pokud si budete přát, můžeme vás kontaktovat i později než za 6 měsíců, a to například z důvodu delšího trvání vaší smlouvy u konkurence, s tímto však musíte souhlasit a zároveň budete o této skutečnosti informováni textovou zprávou.

Odvolání souhlasu daného za účelem poskytnutí obchodní nabídky

Tento souhlas můžete odvolat na jakékoli naší prodejně či zákaznické lince (musíte ovšem znát kontaktní číslo, které bylo zadáno, abychom vaše údaje mohli dohledat). V případě, že je domluven pozdější kontakt, který je potvrzen textovou zprávou, tak bude pro vás nejjednodušší odpovědět právě na tuto textovou zprávu dle instrukcí v ní obsažené. Nicméně i zde, pokud vám nebude vyhovovat tento způsob, vždy je možné využít k odvolání souhlasu prodejnu či zákaznickou linku.

Možnost sdílení vašich údajů

Zákazník

Vám, zákazníkům, sdělujeme informace týkající se vašich osobních údajů vždy až po dostatečném ověření identity, k čemu primárně slouží zákaznické heslo. V případě neznalosti zákaznického hesla existují dokumentované alternativní postupy, jak tazatele věrohodně ověřit.

Zaměstnanci společnosti Vodafone

Vodafone má zaveden a certifikován systém řízení bezpečnosti informací v souladu s požadavky mezinárodní normy ISO/IEC 27001.

Přístup k Údajům, které Vodafone zpracovává, může mít pouze omezená skupina osob, přičemž pro všechny tyto skupiny osob existují závazná technická a organizační opatření, která jsou pravidelně revidována, jak vnitřními kontrolami Vodafone či Vodafone Group, tak orgány státní správy. Tato opatření definují základní pravidla proti získání vašich osobních údajů neoprávněnými osobami či třetí stranou, jako například klasifikace informací, řízení přístupových oprávnění, chování na pracovišti, ale také tzv. Data Loss Prevention, kodexy chování závazné pro obchodní partnery Vodafone a další.

Třetí osoby

Vaše osobní údaje a/nebo údaje o vašem účtu můžeme sdělovat třetím stranám pouze za podmínek stanovených zákonem a v souladu s Všeobecnými podmínkami, těmito pravidly a případně dalšími dokumenty, které si přímo s vámi dohodneme. 

Vodafone samozřejmě nepředá vaše osobní údaje třetím stranám (jiným než uvedeným níže), pokud (a) nám k tomu nedáte svůj souhlas, (b) pokud to není nezbytné pro poskytování služeb nebo produktů, které jste si objednali nebo které používáte, (c) pokud tak nevyžaduje zákon nebo (d) pokud k tomu společnost Vodafone neopravňuje zákon.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze následujícím subjektům:

 • společnosti, které zajišťují poskytování služeb elektronických komunikací (propojení, roaming);
 • Zpracovatelé, tj. subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje (např. marketingové agentury, call centra, vymáhací agentury atd.);
 • společnosti skupiny Vodafone (poskytování služeb elektronických komunikací a souvisejících služeb);
 • subjekty, jimž takové oprávnění dává zákon (např. orgány státní správy) a které požádají formálně správným a standardizovaným způsobem.

Pokud budeme vaše osobní údaje zpracovávat mimo Českou republiku prostřednictvím našeho partnera či mateřské společnosti, budeme dodržovat veškeré právní předpisy a plnit veškeré povinnosti, které nám zákon ukládá.

Příjemce/Zpracovatelé

Příjemcem se rozumí každá osoba, které jsou údaje zpřístupněny, a to buď na základě (a) zákona nebo (b) smlouvy o zpracování osobních údajů (zpracovatelé). 

Pokud jsou údaje předávány zpracovatelům, společnostem v rámci skupiny Vodafone, jsou tyto osoby povinny dodržovat nejen platné právní předpisy, ale také smlouvu o zpracování osobních údajů, a to včetně i tzv. minimálních bezpečnostních požadavků. Minimální bezpečnostní požadavky jsou technicko – organizační bezpečnostní opatření, která jsou dodržována v celé skupině Vodafone a která zabezpečují bezpečnost zpracování vašich osobních údajů nejen v našich systémech, ale i v případě, že jsou vaše data předávána třetím osobám - zpracovatelům.

Naši dodavatelé a partneři musí také splňovat námi stanovené kodexy, a to včetně Kodexu ochrany informací pro partnery, který zahrnuje i informace, jež mají povahu osobních údajů.

Zde najdete taxativně vymezené skupiny zpracovatelů, kterým jsou údaje předávány, a to včetně uvedení těch nejdůležitějších zpracovatelů.

Vaše práva

Pro uplatnění vašich individuálních lze využít tři cesty:

 1. Prostřednictvím webové samoobsluhy Můj Vodafone, kdy je to pro vás s přehledem nejsnazší. Vyplníte elektronický formulář dle uplatňovaného práva a odešlete k nám ke zpracování;
 2. Využitím našich obchodních poboček. Na našich prodejnách vám pomůžeme s vyplněním elektronické žádosti a žádost ke zpracování odešleme ve vašem zastoupení;
 3. Zasláním příslušného formuláře poštou. Z našich internetových stránek si stáhnete potřebný formulář (formuláře naleznete zde: https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/formulare/), vyplníte potřebné informace, úředně ověříte váš podpis, abychom si byli jistí, že jednáme právě s vámi, a odešlete na adresu společnosti Vodafone uvedenou na příslušném formuláři.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud vaše údaje nejsou přesné, máte právo na jejich opravu. Jestliže tedy vaše údaje, které uchováváme, vyžadují aktualizaci nebo pokud jsou podle vašeho názoru nepřesné, můžete nás kontaktovat a provedeme potřebné úpravy.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na informaci, jaké údaje o vás zpracováváme, a také si požádat o kopii vašich osobních údajů, které Vodafone uchovává. Žádost lze podat pouze jako fyzická osoba, kdy jsme si zcela jistí, že právě vy jste tou správnou osobou. Za dodatečné další kopie můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě vzniklých administrativních nákladů.

Právo na přenositelnost údajů

Za určitých okolností máte právo na získání poskytnutých údajů. Vodafone například umožňuje stahování měsíčních vyúčtování v Mobilní aplikaci Můj Vodafone.

Právo vznést námitku proti využívání osobních údajů

Za jistých okolností také máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů ze strany Vodafone.

Do této kategorie spadá i situace, kdy zpracováváme vaše údaje na základě našeho oprávněného zájmu. Můžete tak uplatnit i námitku proti direct marketingu či průzkumu spokojenosti.

Právo omezit využívání vašich údajů

Toto právo můžete uplatnit, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje, které uchováváme, jsou nepřesné nebo bychom je podle vašeho názoru neměli zpracovávat. Za určitých okolností máte právo požadovat omezení zpracování.

Právo na výmaz

Vodafone usiluje o to, aby byly vaše údaje zpracovávány a uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu. Za určitých okolností máte právo požadovat výmaz vašich osobních údajů, které uchováváme. Pokud se domníváte, že vaše údaje uchováváme déle, než je nezbytně nutné, doporučujeme nejprve ověřit, zda byla smlouva se společností Vodafone ukončena, což můžete provést v rámci zákaznických služeb. I když byla smlouva se společností Vodafone ukončena, můžeme mít stále oprávněné důvody ke zpracování vašich osobních údajů.

Jak podat stížnost

Chcete-li nás kontaktovat ohledně jakýchkoli vašich práv nebo si stěžovat na to, jakým způsobem využíváme vaše údaje, kontaktujte náš tým zákaznických služeb nebo zašlete e-mail pověřenci pro ochranu osobních údajů na adresu ochranaosobnichudaju@vodafone.cz. Naší snahou je vám maximálně vyjít vstříc, pokud však stále nebudete spokojeni, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, více na webu: https://www.uoou.cz/.

Identifikace subjektu údajů

Abychom mohli vyhovět některým vašim žádostem o uplatnění práv, musíme si být zcela jisti, že jste to právě vy, příslušný subjekt údajů, kdo uplatňuje tato práva. Procesy poskytování práv máme nastaveny tak, aby se nestalo, že vaše právo uplatní někdo odlišný, anebo aby k vašim údajům získala přístup jiná osoba než právě vy. Identifikace subjektu údajů tedy chrání vás, ale také nás.