Dlouhým stiskem místa na mapě zobrazíte dostupnou rychlost a sílu signálu v dané lokalitě. Po kliku pravým tlačítkem do mapy dostanete informaci o dostupnosti a síle signálu v dané lokalitě.

Poslední aktualizaci jsme provedli k 2. 10. 2016.