Když pomáháte díky
našim technologiím

Technologie jsou úžasné, ale teprve vy jim dáváte vyšší význam a sílu měnit svět. Nadace Vodafone dlouhodobě podporuje projekty, které pomáhají lidem napříč společností. Přidejte se a pomáhejte s námi.

Záchranka

Díky aplikaci Záchranka dorazil vrtulník k nehodě za 3 minuty

Tuto aplikaci by měl mít v mobilu opravdu každý. Může totiž zachránit život majiteli telefonu, ale i on s ní může pomoci někomu jinému. Nám zdravotníkům to ulehčuje práci v tom, že víme, kdo volá, kde je a mnoho dalšího. Je to opravdu smysluplná a užitečná aplikace.

Jana Kubalová, lékařka Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje

+
z vás už aplikaci používá

Nikdy nevíte, co se může stát, proto je dobré být neustále připraven. Nainstalujte si do svého mobilu zdarma aplikaci Záchranka. Funguje pro všechny operátory a v případě nouze vás spojí s nejbližší zdravotnickou záchrannou službou, které odešle vaši polohu a další důležité informace. V kopcích vás propojí s horskou službou, u přehrad s vodní záchrannou službou.

Echo
Připravujeme

Aplikace Echo
už brzy pomůže
hledat ztracené děti

Policie ČR každoročně pátrá po desítkách dětí, které jsou přímo ohroženy na zdraví nebo na životě. Pro jejich záchranu jsou klíčové první hodiny po zmizení. Nová mobilní aplikace Echo zapojí do pátrání širokou veřejnost od prvních okamžiků, kdy je šance na nalezení ztraceného dítěte největší.

Jakmile do policejní databáze pohřešovaných dětí přibyde nový případ včetně fotky, aplikace Echo pošle upozornění o vyhlášeném pátrání všem uživatelům. Každý, kdo má aplikaci ve svém telefonu, se tak může koukat kolem sebe a pomoci. V případě, že uživatel hledané dítě uvidí, může stiskem jednoho tlačítka zavolat policii a předat relevantní informace.

VozejkMap

Jednodušší cestování pro vozíčkáře díky VozejkMap

Je to vynikající aplikace, díky které si troufnu sám jet i do míst, kde jsem nikdy předtím nebyl. S jistotou, že mě nečeká žádná nepřekonatelná překážka, se cestuje mnohem líp a bezstarostněji. Jsem teď na cestách mnohem častěji.

Aleš Kisý, po úraze upoután na invalidní vozík

+
z vás už aplikaci používá

Cestovat na vozíku? S VozejkMapem žádná překážka. Tato mobilní aplikace umožňuje lidem s omezením pohybu naplánovat si cestu doma v Česku i v zahraničí tak, aby proběhla hladce a bez nepříjemných překvapení. Informace přitom zadávají sami uživatelé, a tak se VozejkMap stále rozrůstá.

Další podpořené projekty, které pomáhají

Nejsilnější síť jsme my, lidi

Ondřej Vetchý

Ondřej Vetchý se stává ambasadorem nového komunikačního směru Vodafonu.

Jak vidí svou úlohu a jaká je vize naší společnosti, se dozvíte v exkluzivním rozhovoru.

Ondro, jsi známý bojovník nejen za spravedlivější svět, ale například i za čistší životní prostředí. Co tě k tomu přivedlo?
Jsem si jist, že vyrůstá-li člověk v prostředí, které je harmonické, krásné, přirozené a autentické, kultivuje ho to. Když vidím, kolik lidí ani není schopno házet odpadky do koše, uvědomuji si, jak strašně těžké bude přesvědčit takové lidi, aby se starali o životní prostředí. Přitom třeba třídění odpadu by už měla být naprostá samozřejmost.
Jak by se tedy lidé měli chovat?
Myslím se, že místo, kde žijeme, je obrazem toho, jací jsme. Proto považuji za naprosto přirozené se o takové místo starat. To se týká nejenom našeho bytu či domu, ale také naší ulice, čtvrti, města, země, planety. Musíme se stát trvale přirozenou součástí tohohle krásného světa, ve kterém jsme se nějakým záhadným způsobem ocitli. A naše jediná šance, jak opodstatnit svoji přítomnost tady, je, že se o naši společnou planetu dokážeme starat. Svoje ambice a touhy bychom se měli učit potlačovat ve prospěch udržitelnosti. To nejkrásnější, co máme a co nám zároveň umožňuje žít, je právě naše planeta a její příroda. Je naší povinností předat ji našim potomkům v co nejlepším stavu. Znova opakuju. Třídit odpad je to nejmenší, nejelementárnější a nejbanálnější. A zdaleka to nestačí. To je jen první krůček.
Myslíš si, že je situace opravdu tak kritická?
Kamarádím se s panem profesorem Michalem Markem, který je šéfem Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Když se nedávno vrátil z konference ve Wrocławi, tak mi říkal, že přestože byl celý život optimista, začíná být vyděšený. Zahráváme si s něčím, co už brzy nebudeme mít pod kontrolou. Proto musíme okamžitě ubrat, musíme se tomu věnovat a musíme svět kolem nás chránit s maximálním úsilím, a to i navzdory ztráty zisku. Jinak těm, co přijdou po nás, vezmeme jakoukoliv šanci svobodného rozhodování.
Takže nežít stylem „po nás potopa“.
Přesně tak. Já vnímám svět ve třech rovinách. První je, jak se chováme my jako lidský druh k sobě navzájem. Druhá, jak se chováme ke světu kolem nás, tedy k životnímu prostředí. A třetí, jak se chováme k jiným biologickým druhům. Včetně domestikovaných zvířat. A to, že někdo jako Vodafone poskytne prostor a platformu na tyhle věci poukazovat a bojovat za ně, považuji za cosi unikátního. Nesmírně si toho vážím. Chci poděkovat nejen Vodafonu, ale všem firmám, které takhle uvažují a pro které není primárně nejdůležitější jen zisk.
Dává ti smysl, aby značky podporovaly podobné iniciativy?
Jsem přesvědčen, že do budoucna budou muset všechny firmy uvažovat podobně. Bojovat za udržitelnost světa, tak jak ho známe, se už dávno stalo pro lidi, kteří si uvědomují souvislosti, něčím naprosto samozřejmým a přirozeným. V neposlední řadě je to i otázkou slušnosti, protože jinak bude jen ekonomická progrese k ničemu. Svět se mění a brzy může nastat doba, kdy umět rozdělat oheň bez zapalovače či zápalek bude mnohem důležitější než poslouchat, jak vám cinkají vaše peníze v kapse.
Myslíš si, že nestačí, aby tyhle problémy řešil stát?
Jestliže jsou stát politici, pak nemáme šanci. Někdy mě až děsí, když vidím, jak odtrženi od reality jsou. A když ta nejzávažnější témata používají k politikaření a upřednostňují stranickost namísto řešení těchto problémů. Občanská sdružení a neziskovky jsou často stigmatizované, a někdy i právem, a jejich hlas kvůli tomu zeslábl. Většina z nich ale funguje a pracuje. Když o nich ani nevíme, tím líp. Ale to nestačí. Musí dojít ke konsensuálnímu přístupu, nejenom politiků a velkých firem, ale i odborné veřejnosti a občanské společnosti. Jediná šance je ve výchově, ve vzdělání, objektivních informacích a doručení pocitu spoluodpovědnosti všem občanům. Najít způsob, jak dostat lidi ke stejnému informačnímu, objektivizujícímu zdroji. V téhle době, kdy jsme ze všech stran zaplaveni obrovským množstvím dezinformací a populistických proklamací, to však bude o to těžší. Je velké štěstí, že se tady objevují firmy, které jsou ochotny se něčeho takového už dnes účastnit. Moc jsem si přál, čekal a doufal jsem, že tento krok někdo udělá. Vypovídá to o tom, že jde o vyspělou a zodpovědnou firmu s dlouhodobou vizí, která si tohle všechno uvědomuje.
Jak v tomto kontextu chápeš myšlenku připravované platformy?
Víte, situace je v dnešní době složitá. Nejen z mezinárodního hlediska. Naše společnost se jaksi rozděluje a objevují se tu často velmi vyhraněné, antagonistické názory. Já osobně jsem z toho nešťastný. Jsem si jist, že jedině když budeme držet pohromadě, máme naději. Když přemýšlím o tom, co nás naopak může spojit, napadají mě silné emocionální příběhy. Ty nejobyčejnější příběhy, které jsou zároveň ty nejsilnější a vyvolávají v nás stejné emoce, které můžeme alespoň na chvíli společně sdílet. Když vidíte někoho, kdo je v nesnázích, a někdo jiný mu pomůže, zasáhne vás to. Všichni se shodneme na tom, že tomu rozumíme a že takhle je to správně. A jestliže tady vzniká takováto příležitost, chci ji využít. Chci takto přispět k narovnání vztahů v naší zemi. Jenom společně budeme mít totiž šanci čelit úkolům a výzvám, které nás čekají. Ano, nejsilnější síť jsme my, lidé.
Tvoje role ale určitě není jen, že budeš reklamní tváří. Hodláš se v myšlence zapojit i dál?
Jsme teprve na začátku. Doufám, že budeme společně vytvářet a hledat další podněty. Využívat příležitostí, které nám svět kolem nás bude nabízet. Byl bych rád, kdyby lidé zaznamenali tuto změnu i tuto platformu, kterou jim budeme nabízet. A chtěl bych, aby se sami stali iniciátory a inspirovali nás. Aby s námi sdíleli to, co je trápí, dávali nám zpětnou vazbu a poukazovali na věci, kterými bychom se podle nich mohli a měli zabývat. Přál bych si, aby vznikla interaktivní komunikace, která by nás společně posilovala a sbližovala. Vždycky mi na těchto věcech velmi záleželo a věřím, že je tady spousta lidi uvažujících jako já. Lidí, kteří ocení, jakým směrem a kam jsme se společně vydali.