Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Vodafone uzavírá historii 3G sítě. Uvolní tak prostor modernějším technologiím 4G a 5G

17. March 2021